بر طبق پاره ای اخبار موثق، پانزده نفر از نمایندگان استان اصفهان در نامه سرگشاده‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، تقاضا نمودند که سهام ۶۰ درصدی (شامل: ۳۰ درصد سهام صندوق بازنشستگی + ۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی /شستا) به شرکت فولاد مبارکه واگذار شود. در همین رابطه معاون اول ریاست […]

بر طبق پاره ای اخبار موثق، پانزده نفر از نمایندگان استان اصفهان در نامه سرگشاده‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، تقاضا نمودند که سهام ۶۰ درصدی (شامل: ۳۰ درصد سهام صندوق بازنشستگی + ۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی /شستا) به شرکت فولاد مبارکه واگذار شود.

در همین رابطه معاون اول ریاست جمهوری ضمن پاراف این نامه، جهت پیگیری آن را به مهندس عظیمیان مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه ارجاع نمود.

این در حالی است که شرکت فولاد اکسین از شرکت های خوزستان و در خوزستان واقع شده و در افکار عمومی و رسانه ها ، بارها و بارها  نگاه بهره بردارانه ی صرف نمایندگان و لابی های  قدرتمند اصفهان در خصوص منابع و منافع و صنایع خوزستان، مورد اعتراض و نقد جدی واقع شده است.

در همین رابطه سکوت نمایندگان استان خوزستان در نوع خویش جالب توجه است!

نمایندگان خوزستان شایسته است در خصوص این رویکرد  نمایندگان و دولت حسن روحانی، در خصوص صنایع استان خوزستان، منجمله مورد اخیر ( شرکت فولاد اکسین ) ضمن پاسخگو کردن و پیگیری دلیل این حرکت و خواست نمایندگان  اصفهان، با این مساله مخالفت  نمایند و اجازه ندهند چنین طرحی  به نتیجه برسد.

سال ۱۴۰۰ را بجای تولید تنش در این مجموعه، به سالی برای  تولید بیشتر و موفقیت تبدیل کنیم.

 

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان