یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: یکی از معضلات جدی در مدیریت اجرایی کشور وجود ساختارهای معیوب با وجود مدیریت جزیره‌ای در قوای سه‌گانه است.

حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره مشکلات کشور در سال گذشته اظهار کرد: یکی از معضلات جدی در مدیریت اجرایی کشور وجود ساختارهای معیوب با وجود مدیریت جزیره‌ای در قوای سه‌گانه است که تا به شکل منطقی قوانین و دستوالعمل های آن اصلاح نشود و یک مدیریت جامع و سیستمی یکپارچه در ساختار سازمانی و اجرایی کشور مستقر نشود، همچنان شاهد این ناهنجاری‌های کنونی و بی تدبیری در مدیریت خواهیم بود.

او درباره راهکار برون رفت از این شرایط اظهار کرد: باتوجه به مطالعات صورت گرفته موارد ذیل را می توان به عنوان راهکارهایی برای برون رفت از رکود در بخش اقتصاد و تولیدی ذکر کرد، از جمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران ها، شفافیت، رقابت و تسهیل برای ورود به کسب و کارها و اداره بنگاه ها و نیز کاهش هزینه فرایند تولید با هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید و دیگر تأمین امنیت سرمایه گذاری، ارتقای سطح فرایند تأمین مالی در تولید، پیش بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت پذیری تولید داخلی و همچنین ثبات و کنترل نرخ ارز و کاهش و کنترل تورم از طریق کنترل بانک ها و تقویت سیاست های پولی در کشور.

بیادی درباره اینکه برای اصلاح این امور نیازمند اصلاح قوانین هستیم یا خیر، گفت: قوانین و ضوابط مربوط به جامعه بزرگ و اجرایی و مدیریتی حتما نیاز به بازنگری دارد و بعضا باید تغییر یابد، قوانین مربوط به حوزه‌های پولی و مالیاتی، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی و کاهش اختیارات و کوچک سازی بخش های دولتی و تقویت حوزه سلامت و بهداشت و آموزش و پرورش باید تغییر یابد. همچنین بکارگیری افراد با دو شاخصه مهم دانا و توانا که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و همچنین توسعه فرهنگ «صداقت در گفتار و سلامت در عمل» با برنامه و استقرار روش های هوشمند فرهنگی و اجتماعی از جمله ملزومات هستند.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : برنا