توانمند سازی مردم از طریق آموزش و مهارت هاي نو بهترین سرمایه گذاری اجتماعي آينده ما است. مهارت ها و آموزش باعث رقابت و نوآوری در محيط شهري و منطقه اي می شود.

?با شکل گیری شوراهای اسلامی ابرهایی در افق جمهوریت در این آب و خاک نمایان شد شوراها علارغم کل کاستی ها و خوبی ها هنوز شورای ما به آن پویایی لازم نرسیده ، لذا ما به یک فضای سرمایه گذاری جذاب تر و رشد سرمایه ای از جوانان انقلابی نیاز داریم که مشاغل با کیفیتی ایجاد می کنند ، بازار سرمایه قوی ، یکپارچه و انعطاف پذیر محلی را تقویت ،ارائه یک ابزار بودجه ای برای همگرایی و رقابت برای منطقه و شهر خود برای حمایت از اصلاحات رشد و سرمایه گذاری عمرانی و تشکیل یک اتحادیه بانکی در شهر برای حمایت از تولیدات محلی که شامل پشتوانه مشترک برای تک تک تولیدات و صنایع دستی و پشتیبانی از صندوق های سرمایه ای صنعتی کوچک و زود بازده را سازماندهی ، حمایت و راه اندازی کنند

?مردم ما به دنبال مشاغل نو و پاستوریزه و کم زحمت هستند لذا برای پیشرفت در این راه تشکیل کمیته خلاقیت و حمایت از ایده های نوآورانه اشتغال در کنار شورا حیاتی است این کمیته باید بعد از نیاز سنجی مشاغل به کمک سازمان فنی و حرفه ای و جذب کارآفرینان موفق به یک کمیسیون پردازش امور اقتصادی در جامعه مدرن امروز اجتماعی بپردازد

?یک شورای پویا و فعال اهداف اساسی همچون ؛؛
?حمایت از مشاغل سبز
? تشکیل یک طرح بیمه ای حمایت از مشاغل برای کم کردن ریسک ورشکستگی
? روش های بهبودمهارت ها و آموزش کارگران بومی ، به ویژه با تمرکز بر بهداشت و ایمنی کار
? حمایت از کودکان کار و فراهم نمودن خدمات بهداشتی و آموزشی برای آنها
? مجبور کردن شرکتهای نفتی و پتروشیمی به اجرای تعهدات اجتماعی و اجماع شوراهای منطقه ای برای جذب ٣٪؜ سود نفت مصوب هیئت وزیران برای کارهای عمرانی بهداشتی و خدماتی شوراها یک موتور محرکی است که فقط با پیگیری مستمر امکان پذیر خواهد شد

? توانمند سازی مردم از طریق آموزش و مهارت های نو بهترین سرمایه گذاری اجتماعی آینده ما است. مهارت ها و آموزش باعث رقابت و نوآوری در محیط شهری و منطقه ای می شود.
شورا یک سازمان فعال شهری مسئولیت پذیر قابل احترام و باارزش ، کارآمد و مشارکتی که مشارکت جامعه را ارتقا می بخشد ،
?همچنین مولفه هایی همچون عدالت و انصاف ، احترام به همه ، ، صداقت و رفتار اخلاقی ، تعامل مشترک در جامعه ، نظارت بر همه منابع شهری وروستایی که باید جسورانه ، استراتژیک و قاطعانه در راه عمران و آبادانی این آب و خاک هزینه شوند
?سازمان شورا با رونق بخشیدن به صنایع پردرآمد در مرکز شهرها یک محیط پر جنب و جوش اقتصادی سالم و یک محیط تجاری پر رونق را تشویق می کند ، و به کانون فعالیت اقتصادی و نوآوری تبدیل می شود.
و آخرین توصیه به کاندید های شوراها
فراموش نکنیم که اولین عامل مرگ درخوزستان به علت آلودگی خاک ، آب و هوا بیماران تنفسی و قلبی و دومین عامل مرگ سرطانهاست که نیاز به توجه خاص ، نگرش سبز و تمرکز بر گره گشایی مشکلات محیط زیست و توجه بودجه ای به محیط پیرامون شهری دارد
✍?جواد الهایی سحر

  • نویسنده : جواد الهايي سحر
  • منبع خبر : صدای هم وطن