هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران در محافل رسمی امریکا، کنگره، سنا، دولت و محافل غیر رسمی و شبکه ها و رسانه های امریکا و غرب مطرح نیست.

بخش اول

?تنها یک رییس جمهوری اشنا به دیپلماسی، با تدبیر و با سیاست و اشنا به روابط بین الملل با توجه به شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و امنیتی موجود و از ان مهم تر مشکلات و دام ها و میادین پر از مین پیش رو از طرف امریکا و قدرت های غربی می تواند ایران را از گرداب خود ساخته نجات دهد.انهم به شرطی که سایر مسئولین نظام از جمله رهبر معظم انقلاب حمایت کامل نمایند و اجازه تخریب و توطئه ندهند در ادامه و طی چند بخش بصورت مستند به دیپلماسی برجامی امریکا در اینده و پیچید گی های ان اشاره خواهم نمود.

?فهم دقیق یک رییس جمهور از ماهیت نظم جهانی، و مناسبت های میان قدرت های بزرگ، شناخت عینی از واقعیت های موجود، و تمرکز بر توانمندی های کشورخود، می تواند کشور را از وضعیت بحرانی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی موجود عبور دهد و خطرات احتمالی را بشدت کاهش دهد.مسلما هیچ کشوری مایل نیست به او زور بگویند و بر حاکمیت ملی ان تسلط یابند.اما برای اینکه زور و نفوذ و سلطه خارجی زمینه پیدا نکند، باید به دو نکته اساسی توجه فرمایند.اول: درک و فهم صحیح از چگونگی عملکرد اقتصاد و سیاست بین الملل. دوم اهتمام و تلاش جهت بارورسازی نظام داخلی از نظر سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل به منظور افزایش قدرت و کسب مصونیت در راستای حاکمیت ملی.

?اگر ژاپنی ها حکمرانی و استراتژی خود را بعد از سال ۱۹۴۵ بر اساس دشمنی، انتقام و عصبانیت تنظیم می کردند امروز نمی توانستند برای ۵۵ سال اقتصاد دوم جهان باشند.البته در حال حاضر رتبه دوم متعلق به چین است. ویتنام اگر در گذشته خود می ماند و از ان عبور نمی کرد،انتقام و دشمنی را سر لوحه استراتژی توسعه سیاسی و اقتصادی خود قرار می داد، نمی توانست بعنوان یکی از ده قدرت برتر اقتصادی سال ۲۰۲۵ مطرح شود.المان به رهبری ادنائر صدر اعظم المان بعداز جنگ نیز، با توجه به فهم جدید از نظم نوین
جهانی و عبور از گذشته و دوری از انتقام،اقتصاد خود را پایه
ریزی نمود. درحقیقت ازخاکستر
برخاستند و به یکی از بزرگترین
قدرت های قتصادی و سیاسی جهان تبدیل شده اند.

?کیفیت حکومت ها را نه بر اساس دوستی و یا دشمنی با امریکا بلکه بر اساس عملکردشان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خود می سنجند.رهبران نباید مشروعیتشان را در صعود دشمنی با امریکا بلکه در توفیق خدمت به مردمشان بجویند.

?قرار گرفتن درموقعیت “دشمن شماره یک امریکا” هزینه های غیر ضروری زیادی به ایران تحمیل می کند.تبعات این جایگاه ما را در موقعیت ضعیفی قرار داده که جرات نمی کنیم حقابه را از افغانستان، دلار هایمان از کره جنوبی، هند،عراق مطالبه نماییم
دشمنی با امریکا سبب گردید که نتوانیم جلوی توسعه طلبی های ترکیه که منافع ایران در قفقاز جنوبی و خزر و جاده ابریشم و عراق و اخیرا در یمن را به خطر انداخته است بگیریم.تسلط امریکا بر نظام و شبکه های قدرت و ثروت جهانی سبب شد ما بعنوان دشمن نشاندار امریکا در صحنه جهانی بعنوان “کشور ویژه” و فاقد حقوق اولیه باشیم
هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران در محافل رسمی امریکا، کنگره، سنا، دولت و محافل غیر رسمی و شبکه ها و رسانه های امریکا و غرب مطرح نیست.

?رسالت حکمرانی در ایران باید مدیریت اقتصادی و اجتماعی و انسانی ایرانیان باشد. هیچ کس اعتقاد ندارد که باید ذیل امریکا و نوکرش شویم، اما حرف این است که باید از کشورهایی نظیر چین، ویتنام، مالزی، کره جنوبی، المان و ژاپن بباموزیم‌ضمن حفظ استقلال و شان و قدرت ملی، دنبال منافع مردم خود برویم. چنین اصلاحاتی محتاج تدبر و شجاعت و خردمندی و عقل گرایی مسئولین نظام است و نه دشمنی و انتقام. مصلحت ایران است که از “وضع ویژه” خارج شود. امروزه غرب می تواند با هند همکاری کند ولی نمی تواند بر ان سلطه سیاسی پیدا کند کند.چین تسلیم امریکا نشد، بلکه طی چهل سال گذشته با تدبیر و شجاعت رهبران خود و با استفاده از روابط منطقی و گریز از دشمنی و انتقام گیری با امریکا و غرب بعنوان قدرت دوم اقتصادی و قدرت سوم نظامی دنیا مطرح شده است.چین تنها کشوری نیست که توانسته با روابط هوشمندانه با امریکا به توسعه اقتصادی و نظامی دست یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، مالزی، روسیه، هند،برزیل افریقای جنوبی، و کشورهای مسلمانی چون مالزی، قطر،عمان و ترکیه هم توانسته اند خود را از گزند شاخ های امریکا در امان سازند.

 

 

 

⭕این مقاله در ۵ بخش ارائه می شود.از جناب دکتر بخشنده که برخی از منابع را در اختیار این جانب گذاشت،سپاسگزارم.

  • نویسنده : ملک محمد مکوندی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان