مثلث قـدرت متشـکل از نخبگان سیاسی فرصت طلب ونخبگان اقتصادی مرتبط به انها وقدرت پنهان (اشکار)که نقش چتر حمایتی این دو گروه را به عهده دارد واقعیت ساختاری است که فهم عملکرد سـاختار سیاسـی استان خوزستان در گرو تبیین آن است. از دید بنده ایـن نخبگـان کـه صـاحب نـوعی اتحـاد روانـی و اجتماعی هستند و […]

مثلث قـدرت متشـکل از نخبگان سیاسی فرصت طلب ونخبگان اقتصادی مرتبط به انها وقدرت پنهان (اشکار)که نقش چتر حمایتی این دو گروه را به عهده دارد واقعیت ساختاری است که فهم عملکرد سـاختار سیاسـی استان خوزستان در گرو تبیین آن است.

از دید بنده ایـن نخبگـان کـه صـاحب نـوعی اتحـاد روانـی و اجتماعی هستند و هیچگونه تزاحمی با هم ندارنـد، مشترکاً بر توده بـی قــدرت اعمال سلطــه میکنند .ودر این بین نهادهای نظارتی فقط نظاره گر بودند و احیاناً بصورت جسته وگریخته با بعضی از پرونده های فسادی که توسط نخبگان اقتصادی غیر همسو با ضلع سیاسی قدرت ،توسط قوه قضائیه برخورد می شود،در حالی که اهداف نظام بطور کلی با تکوین چنین مثلثی مخالف بوده وانرا در راستای اهداف انقلاب اسلامی نمی داند ،تشکیل این مثلث قدرت در جای جای کشور ودر مناطق مختلف بویژه در مناطق با تراکم طرحهای ملی واقتصادی قابل رصد است وبیشتر اختلاسها وتخلفات در این مناطق صورت می گیرد، نخبگان سیاسی مستقل ومردمی که با بدنه اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارند توسط این مثلث به حاشیه رانده شده و نفوذ اجتماعی این قشر از نخبگان رو به افول است که نتیجه وبازخورد ان أفول سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در اینده پیش رو خواهد بود ،مهمترین اولویت مثلث قدرت ،از هم پاشیدگی گروههای میانجی بین مردم ونظام وشعبه ،شعبه کردن این گروهها و ایجاد تشتت وچند دستگی در میان گروه های مرجع است .

این رویه متأسفانه در دولت روحانی شدت گرفته و اثار مخرب این مثلث شوم نمایان تر گردیده یکی از ویژگی های این مثلث یارگیری از دو جناح مطرح در کشور وتضعیف نهادهای مدنی وسازمانهای مردم نهاد (سمن ها) با مستمسک دولت اعتدالی است .بطور مثال از هم پاشیدگی اصلاح طلبان وریزش و واگرایی غیر مسبوق در جریان اصولگرایی که خود را در انتخابات اخیر مجلس یازدهم تشان داد ،علائم ونشانه هایی هستند که در صورت استمرار بی هویتی سیاسی وفرصت طلبی ،غارت اموال عمومی ،اختلاس ،فقر وفلاکت روزافزون ،تبعیض ونابرابری را به همراه خواهد داشت .یکی از استانهایی که این مثلث در ان شکل گرفته استان خوزستان است .اختلاس ٣هزار ملیاردی ونقش امیر خسرو مه آفرید، فروش سیلو ۴٠هزار متری اهواز ،فروش ١٢٠واحد مسکونی لوله سازی اهواز در نیوساید به ثمن بخس ،فروش نیشکر هفت تپه و وام ملیارد دلاری به این شرکت ووووو بخش ناچیزی از اتحاد سه ضلع فوق الذکر است .

در این بین نیروهای میانجی وگروههای مستقل و اصلاح طلبان و همچنین اصولگرایان دلسوز نظام ومردم بوسیله این مثلث قدرت از هر گونه تحرک سیاسی واجتماعی در جهت دفاع از مطالبات اجتماعی باز داشته شده وبه حذف یکدیگر ورقابت درون گروهی مشغولند .ترکیب شوراهای شهر ،مدیریتهای شله قلم کار اداری ،ترکیب نمایندگان مجلس در استان ، مدیریت بنگاههای اقتصادی وبانک ها همه وهمه نشان از رویکردی در جهت تثبیت و نهادینه ساختن مثلث قدرت در استان خوزستان است ، که در این شرایط می طلبد جریانهای سیاسی از اصلاح طلب که باید ذیل وفاداری به حقوق شهروندی وتجدید نظر در مبانی عملگرایانه ونظری تجدید پذیر عمل کنند واصولگرایان نیز با حفظ انسجام درونی بر پایه ضرورت بکار بستن فقه پویا که مبتنی بر وحدت مفهوم وتعدد مصادیق است فاصله ومرز بندی خود با این مثلث را مشخص کنند وبه رهیافت مشترکی در خصوص توسعه همه جانبه استان دست یابند وبه رقابتهای درون گروهی خود که ناشی از فرصت طلبی بعضی از عناصر است پایان دهند که بتوانند پویایی میانجی گرایانه خود بین حاکمیت ومردم را بازیابی کنند.

 

نماینده اهواز در دوره ی  ششم  مجلس شورای اسلامی

  • نویسنده : جاسم شدیدزاده*
  • منبع خبر : صدای هم وطن