حمید صفایی  (دوشنبه ۲۰ بهمن ماه) به دلیل سکته قلبی درگذشت. از جمله فعالیت های صفایی بازی در نمایش هایی مانند «مطرب»، «مریم و مرداویج»، «عروس»، «معدن» است. او «کلووی»، «سلیمانی نبی»،«عروس صفه» و «خانه زیبای عشق» را نیز روی صحنه برده است.   بازی در سریال هایی همچون «طالب»، «آینه عبرت»، «حماسه آرد» و […]

حمید صفایی  (دوشنبه ۲۰ بهمن ماه) به دلیل سکته قلبی درگذشت.

از جمله فعالیت های صفایی بازی در نمایش هایی مانند «مطرب»، «مریم و مرداویج»، «عروس»، «معدن» است. او «کلووی»، «سلیمانی نبی»،«عروس صفه» و «خانه زیبای عشق» را نیز روی صحنه برده است.

 

بازی در سریال هایی همچون «طالب»، «آینه عبرت»، «حماسه آرد» و «نفت پر» از دیگر فعالیت های او به شمار می آید.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان