نباید حکم فرد زندانی را با خانواده او یکی دانست و باید تا آنجا که امکان دارد از آلام و رنج‌های خانواده‌های زندانیان کم کرد و در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به آنها توجه کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:
▫️ چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضایی باید در مقوله زمان شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند.
‌‌
?️ نباید حکم فرد زندانی را با خانواده او یکی دانست و باید تا آنجا که امکان دارد از آلام و رنج‌های خانواده‌های زندانیان کم کرد و در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به آنها توجه کرد.
‌‌
?️ اگر مصوبات سفرهای استانی اعم از «پرونده‌ها» و «مباحث اقتصادی و تولیدی» پیگیری و اجرا نشوند، مردم ناامید خواهند شد. بخش‌های بازرسی قوه قضائیه در راستای نظارت بر اجرای مصوبه‌های سفرهای استانی باید پیگیری‌های مجدانه‌ای داشته باشند.
‌‌
⚠️ در فرآیند واگذاری باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
‌‌
? در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتما باید پیگیری شوند.
‌‌
?️ واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی نباید همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار باشد.
‌‌
? با توجه به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس ضرورت دارد.
‌‌
✅ تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، ماموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش آفرین در نظام اداری کشور باید توجه به افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام و مواجهه کریمانه با مراجعان را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰
#سیدابراهیمرئیسی

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان