رییس سازمان غذا و دارو: طبق برنامه و اولویت‌بندی واکسیناسیون به موقع آغاز می‌شود و سامانه‌ای الکترونیکی برای این کار در نظر گرفته شده است. به گزارش راهبرد معاصر رییس سازمان غذا و دارو:طبق برنامه و اولویت‌بندی واکسیناسیون به موقع آغاز می‌شود و سامانه‌ای الکترونیکی برای این کار در نظر گرفته شده است. ما سبدی […]

رییس سازمان غذا و دارو: طبق برنامه و اولویت‌بندی واکسیناسیون به موقع آغاز می‌شود و سامانه‌ای الکترونیکی برای این کار در نظر گرفته شده است.

به گزارش راهبرد معاصر رییس سازمان غذا و دارو:طبق برنامه و اولویت‌بندی واکسیناسیون به موقع آغاز می‌شود و سامانه‌ای الکترونیکی برای این کار در نظر گرفته شده است.

ما سبدی از  واکسن‌های روسیه، چین، هند و کوبا را برای واردات در نظر گرفته‌ایم و با نظارت مستقیم وزیر بهداشت واردات و تولید واکسن را دنبال می‌کنیم.

سامانه تیتک در واکسن آنفلوآنزا با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت و با کمک این سامانه افراد با کد ملی واکسن کرونا را دریافت می‌کنند تا شاهد خروج واکسن از زنجیره اصلی نباشیم.

برنامه اصلی ما تأمین واکسن از تولیدات داخلی است که در اواسط و اواخر بهار واکسن ایرانی تامین خواهد شد و تا آن زمان واردات و تامین را از طریق کوواکس وخرید مستقیم مدنظر قرار داده ایم.

واکسیناسیون گروه‌های هدف به زودی آغاز می‌شود.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان