نماینده ای  که تمامی مشکلات آبگرفتگی خیابان ها و معابر شهرهای  اهواز یا آبادان و خرمشهر را ناشی از ضعف عملکرد مدیران آبفا می داند، یعنی از حداقل آگاهی و سواد شهری که آشکارا باید  بداند مسوول ردیف اول جمع آوری  آبهای سطحی ناشی از بارندگی یا سیلاب غیرمترقبه و موسمی ، شهرداری هر شهر است، بهره ور نیست! منتهای مراتب در فقدان  صدق عاطفی و خلوص نیت، برخی از نمایندگان دوغ و دوشاب را به هم می زنند و آب را گل آلود می کنند، تا از یکسو خود را  جزو دلاوران میزگرد  جا بزنند و از سویی  دنبال مطامع کوچک هستند!

واقعیت این است که شبکه ی آب و سیستم دفع فاضلاب در آبادان و خرمشهر به همان اندازه دچار مشکلات اساسی و بنیادی است که شبکه و سیستم آب و فاضلاب در اهواز. شبکه ی دفع و هدایت فاضلاب آبادان با ۷۵۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و ۴۵ ایستگاه پمپاژ فاضلاب، با وجود دیرسالی و فرسودگی، در دیگر فصول حداکثری خوزستان ( فصل های خشک )، با کمترین مشکل به کارش ادامه می دهد؛ و اگر مشکلی به وجود می آید، در فصل حداقلی و کوتاه مدت بارانی خوزستان است. فقدان زیرساخت های شهری و نبود ِ دوراندیشی در مجموعه ی مدیریت شهری و شهرداری های شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر و بی توجهی شهرداران به حیاتی بودنِ فراهم آوردنِ تمهیدات برای جمع آوری آب های سطحی و راه اندازی این شبکه، و دخل و تصرف و تعمیراتِ سایر ارگان ها در سازه ها و خیابان ها و معابر در تمام طول سال همراه با کمترین هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب، و یا فقدان نظارت و یا فقر عمومی در خوزستان و نیز نبودِ فرهنگ شهرنشینی لازم، که نباید در فلزی منهول ها را دزدید! چرا که بدیهی است پس از این پدیده، نخاله های ساختمانی و تنه ی درختان و صدها نمونه ضایعات و زباله های حجیم در شبکه ی دفع فاضلاب وارد می شود و صدها مشکل می آفریند و مانع روان بودن سیستم و دفع شناور فاضلاب خواهد شد، مسائلی است که بر مبنای یک معادله ی منطقی، کمترین ارتباطی به شرکت آب و فاضلاب ندارد!
شبکه دفع فاضلاب در اهواز و آبادان و خرمشهر، فرسوده است و پاسخگوی خدمت رسانی همسان و مناسب و متوازن با افزایش نرخ جمعیت را ندارد. در چنین شرایطی وظیفه ی چه کسی و کدام نهاد و گزاره است که برای ترمیم، بهسازی، ارتقای کیفی، توسعه و نوسازی شبکه و سیستم آب و فاضلاب خوزستان و تمامی شهرهای استان، منجمله اهواز و آبادان و خرمشهر، تمهیدات لازم را بیاندیشد و برای جذب اعتبار، نظارت بر شیوه نامه ی مصرف و مدیریت مصرف اعتبارات اخذ شده، و پیشبرد و توسعه ی شبکه، اقدام کند؟!
آیا فقط مدیر شرکت آب و فاضلاب آبادان یا اهواز و یا مدیرعامل شرکت آبفای استان و یا به شخصه، فقط استاندار خوزستان وظیفه دارد در این خصوص تلاش کند و به فکر مردم باشد؟!
هر از چندی یکی از نمایندگان محترم شهرهای خوزستان، ابتدا به ساکن مساله ی نقل و انتقال کارون و بهره برداری از سرشاخه های کارون را مطرح می کند و بلافاصله، در کنار دراز کردن وزیر نیرو و متهم کردن وی به اجحاف در حق مردم خوزستان و ظلم به کارون و در نتیجه به سختی افتادن مردم و خشک شدن تالاب ها و نخیلات و افزایش ریزگردها و آلودگی و تباه شدن اکوسیستم خوزستان و تهدید به استیضاح، نوک دوم پیکان تیر دووجهی اش را به سوی مدیریت استان، شامل استاندار و مدیریت آب و فاضلاب نشانه می رود، که مقصر شما هستید!
در حالی که اگر انصاف و عدالتی وجود داشته باشدف و اگر همدلی و وفاقی وجود داشته باشد، اگر برنامه و نقشه ی راهی وجود داشته باشد، اگر دچار جو زدگی و جو گیری و شوآف و تبلیغات و سطحی نگری نباشیم، اگر دنبال حرف های ساده انگارانه و برای خوشامد زودگذر مخاطب نباشیم، چه بسا خود استاندار و مجموعه ی مدیریتی آب و فاضلاب خوزستان و مجموعه ی مدیریتی سازمان آب و برق خوزستان و مجموعه ی نمایندگان فعلی و ادوار خوزستان در مجلس شورای اسلامی، همه با هم در کنار دیگر کنشگران اجتماعی و رسانه های استان، مخالف انتقال و بهره گیری بیشتر از سرشاخه های کارون هستند که این همدلی و وفاق جمعی به دلیل همین تضادها و اختلاف افکنی ها و تفرقه اندازی ها و نیز، متهم کردن این و آن ، فی الواقع منجر به تخلیه ی انرژی و توان مدیرانی می شود که شب و روز با حداقل امکانات و اعتبارات در بدترین شرایط تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی و افسار گسیختگی و بدون حساب و کتاب بودن نرخ ارز و دهها پارامتر منفی موجود، در حال خدمت به مردم خوزستان هستند.
نماینده ای  که تمامی مشکلات آبگرفتگی خیابان ها و معابر شهرهای  اهواز یا آبادان و خرمشهر را ناشی از ضعف عملکرد مدیران آبفا می داند، یعنی از حداقل آگاهی و سواد شهری که آشکارا باید  بداند مسوول ردیف اول جمع آوری  آبهای سطحی ناشی از بارندگی یا سیلاب غیرمترقبه و موسمی ، شهرداری هر شهر است، بهره ور نیست!
منتهای مراتب در فقدان  صدق عاطفی و خلوص نیست، برخی از نمانیدگان  دوغ و دوشاب را به هم می زنند و آب را گل آلود می کنند، تا از یکسو خود را  جزو دلاوران میزگرد  جا بزنند و از سویی  دنبال مطامع کوچک هستند!
یک بار برای همیشه این ضرورت باید در تمام نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان و استاندار و دیگر مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر و دارای قدرت لابی و توان چانه زنی و موثر در شاکله ی قدرت، احساس شود که نیاز امروز خوزستان و مردم خوزستان، همدلی و همراهی و همنوردی همه ی مردم و مسوولان است.
به جای اتهام زدن و انگ و برچسب نشاندن، یار و همراه باشید نه بار خاطر و اضافی؛ و خسته کننده ی جسم و جان و روح و روان تمام نیروهایی که شبانه روز دارند با این امکانات حداقلی به مردم خوزستان در تمام شهرهای استان که ذیحق ترین انسان های روی زمین هستند، خدمت می رسانند.

فاعتبروا یا أولی الأبصار

 

 

عکس: بهمن گل بانکی

  • نویسنده : شهرام گراوندی
  • منبع خبر : صدای هم وطن