مدیرکل آبفا خوزستان گفت: مراحل اجرایی عملیات اتصال منازل منطقه گلدشت به شبکه توزیع آب بدون اتخاذ وجه پیش مشترک قانونی شرکت آغاز شده است.

صادق حقیقی‌پور رئیس شرکت آبفا خوزستان در خصوص مشکل آب منطقه گلدشت اهواز گفت: در بازدید از خیابان ارغوان هفتم متوجه اتصال غیرمجاز و غیر استاندار منازل مسکونی به شبکه توزیع شدیم.

وی افزود: در همین راستا ترتیبی اتخاذ شد که پروژه اتصال منازل به شبکه توزیع آب به طور کامل به هزینه شرکت و بدون اخذ وجه پیش مشترک قانونی شرکت و تمام انشعابات به سرعت انجام شود.

رئیس شرکت آبفا خوزستان ضمن اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه، گفت: متاسفانه در منطقه گلدشت به سرعت زیادی ساخت و ساز غیرمجاز و خارج از طرح جامع شهر اهواز در حال انجام است و تصرف غیرقانونی زمین به وفور به چشم می‌خورد که این مسئله کار دستگاه‌های خدماتی را با مشکلاتی مواجه کرده است.