معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: طرح توسعه نیروگاه سد گتوند از محل وام دولتی روسیه اجرا خواهد شد.

«بهروز مرادی» افزود: چند پروژه نیروگاهی از سوی کشورمان برای دریافت وام پنج میلیارد یورویی دولتی روسیه تعریف شده که یکی از آنها طرح توسعه نیروگاه سد گتوند است. وی ادامه داد: نیروگاه فعلی سد گتوند یک هزار مگاوات ظرفیت دارد که با این طرح توسعه ای ۶۴۰ مگاوات دیگر به آن اضافه خواهد شد و ظرفیت نهایی آن به یک هزار و ۶۴۰ مگاوات خواهد رسید.معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: بخش سیویل (زیرساخت های عمرانی) این نیروگاه به طور کامل اجرا شده و برای بقیه کارها روسیه قرار است ۲۸۰ میلیون یورو از طریق وام، تامین مالی کند.مرادی ادامه داد: نیروگاه سد گتوند یک بند تنظیمی دارد که حدود ۴۰ مگاوات است که به ظرفیت آن نیز افزوده می شود.وی افزود: کار نصب نیروگاه توسط کارکنان ایرانی انجام می شود و تجهیزات مورد نیاز از طرف روسیه تامین خواهد شد و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان به روسیه و تفاهمنامه ای که امضا شد انتظار می رود کارهای اداری این طرح سریع تر به اتمام برسد. به گزارش ایرنا معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: انتظار می رود با اتمام کارهای ابتدایی تا فصل تابستان، این طرح وارد مراحل عملیاتی شود. مرادی ادامه داد: قرار است از محل وام پنج میلیارد یورویی روسیه، یک نیروگاه حرارتی هم اجرا شود، همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز چند پروژه دارد اما در زمینه نیروگاه برق آبی فقط نیروگاه سد گتوند معرفی شده است.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان