سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان بارها در شورای سیاستگذاری بیمه در این باره جلسه برگزار کرده اند و از سال۹۳ نیز برنامه هایی برای برقراری عدالت بین رشته ای تدوین و محتوای زیادی در این خصوص منتشر شده است. این در حالی است که در هفت سال گذشته این برنامه ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است، چراکه انگیزه های صنفی به سدی برای اجرای آن بدل شده است. در واقع بسترهای مناسبی برای اجرای برنامه های عدالت بین رشته ای وجود دارد اما تمایلی برای اجرای آن دیده نمی شود. این درحالی است که بی توجهی به این مهم در آینده نزدیک سبب بروز مشکلات جدی در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.

 در روزهای اخیر، بسیاری از مسوولان حوزه سلامت از کمبود پزشک متخصص در برخی رشته های تخصصی حرف می زنند. نمونه آن کمبود متخصص قلب و عروق و رادیولوژی در کشور است. بروز چنین مشکلی در ایران دور از انتظار نبود، چراکه زنگ بحران کمبود پزشک متخصص پیش از این هم در کشور به صدا درآمده بود، اما به آن توجه نشده بود.

مولفه های زیادی برای انتخاب رشته تخصص وجود دارد. یکی از آنها وجه اجتماعی آن رشته است. سختی کار، درآمد، مدت زمان انجام کار، حوزه های متفاوت ارائه خدمت و ریسک پذیری از دیگر مولفه هایی است که در انتخاب یک رشته تخصصی از سوی پزشکان مورد توجه قرار می گیرد.  لازم به یادآوری است مسائل اقتصادی از مهم ترین دلایلی است که باعث می شود بسیاری از نخبه های پزشکی بدون در نظر گرفتن علایق خود و فقط به علت درآمدزا بودن برخی رشته تخصصی در آنها ادامه تحصیل بدهند.

البته موضوع گرایش به برخی رشته ها در دندانپزشکی نیز دیده می شود و بسیاری از دندانپزشکان تمایل پیدا کرده اند تا در رشته هایی تحصیل کنند که ریسک پذیری کمتری دارد و در مدت زمان کوتاه تری به کسب درآمد بیشتر منجر می شود. به عنوان مثال بسیاری از دندانپزشکان تمایل دارند در رشته های زیبایی دندانپزشکی فعالیت کنند.

این روزها نه فقط تمایل به برخی رشته های خاص که تمایل به بعضی زیرشاخه های تخصصی هم رواج پیدا کرده است. برای نمونه کمتر متخصص رادیولوژی تمایل پیدا می کند برخی از تصویربرداری های رنگی را انجام دهد. به همین دلیل باید منتظر بروز بحران در ارائه خدمات در زیرشاخه های رشته های خاص نیز باشیم. در چنین شرایطی است که عدالت بین رشته ای باید مورد توجه مدیران سلامت قرار بگیرد. تصمیمات سازمان نظام پزشکی، برنامه های وزارت بهداشت و سیاستگذاری ها در سازمان های بیمه ای باید به سمت برقراری عدالت بین رشته ای حرکت کند، چون به این شکل می توان مسائل اقتصادی را که یکی از مهم ترین مولفه های انتخاب رشته است برطرف کرد، چراکه این روزها برخی پزشکان به دلیل درآمد بیشتر، علایق خود را فراموش می کنند و به انتخاب هایی مانند رشته های زیبایی دست می زنند.  البته پیشنهاد ایجاد عدالت بین رشته ای و همسان کردن درآمدها به این معنا نیست که درآمد همه پزشکان یکسان شود، زیرا پیشنهاد عدالت بین رشته ای به معنی کمرنگ کردن نقش مسائل اقتصادی در انتخاب تخصصی است.

سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان بارها در شورای سیاستگذاری بیمه در این باره جلسه برگزار کرده اند و از سال۹۳ نیز برنامه هایی برای برقراری عدالت بین رشته ای تدوین و محتوای زیادی در این خصوص منتشر شده است. این در حالی است که در هفت سال گذشته این برنامه ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است، چراکه انگیزه های صنفی به سدی برای اجرای آن بدل شده است. در واقع بسترهای مناسبی برای اجرای برنامه های عدالت بین رشته ای وجود دارد اما تمایلی برای اجرای آن دیده نمی شود. این درحالی است که بی توجهی به این مهم در آینده نزدیک سبب بروز مشکلات جدی در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.

  • نویسنده : محمد جهانگیری (کارشناس سلامت)
  • منبع خبر : جام جم