سفیر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تعرض و بی حرمتی جمعه شب عده ای به حریم سفارت کشورمان در باکو، با اعتراض شدید سفارت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و به دنبال آن، مقام های جمهوری آذربایجان اعلام کردند برخی از عوامل این اقدام شناسایی و بازداشت شدند.به گزارش ایرنا، سید عباس موسوی در این […]

سفیر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تعرض و بی حرمتی جمعه شب عده ای به حریم سفارت کشورمان در باکو، با اعتراض شدید سفارت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و به دنبال آن، مقام های جمهوری آذربایجان اعلام کردند برخی از عوامل این اقدام شناسایی و بازداشت شدند.به گزارش ایرنا، سید عباس موسوی در این باره گفت: در پی تعرض و بی احترامی عده ای به سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در نیمه شب گذشته (جمعه شب) و اعتراض شدید و پیگیری های رسمی، پلیس دیپلماتیک و وزارت کشور جمهوری آذربایجان چهار متعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران را شناسایی، بازداشت و بازجویی کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو تاکید کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و تنبیه خاطیان است.