رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برای پشتیبانی مالی از صنایع کوچک و متوسط، امسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش به این واحدها اختصاص می یابد. عبدالناصر همتی در یادداشتی درفضای مجازی با اعلام این خبر، برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط را تشریح کرد. همتی نوشت: رهبر […]

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برای پشتیبانی مالی از صنایع کوچک و متوسط، امسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش به این واحدها اختصاص می یابد. عبدالناصر همتی در یادداشتی درفضای مجازی با اعلام این خبر، برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط را تشریح کرد. همتی نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به لزوم فعال شدن کارگاه های کوچک و متوسط در کنار کارگاه های بزرگ، تاکید کردند: گسترش این کارگاه ها علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه ساز تولید ثروت برای عموم مردم بویژه طبقات ضعیف ومتوسط هستند. به گفته وی، بنگاه های کوچک و متوسط که از آنها تحت عنوان SMEها یادمی شود، امروزه به عنوان یکی از مسیر های اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشور ها شناخته می شوند. ارزش افزوده بالا، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر ازمزایای این بنگاه ها است.  وی ادامه داد: بانک مرکزی در چند سال گذشته برنامه جدی برای افزایش میزان تامین مالی SMEها داشته است. در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار واحد کوچک و متوسط از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شدند که نسبت به سال ۹۸رشد۵۷ درصدی داشته است. برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی مالی از SMEها درسال ۱۴۰۰ اختصاص مبلغی تا حد۱۰۰هزار میلیارد تومان از سوی بانک ها برای اعطای سرمایه درگردش به این واحدها، با هدف گسترش نقش آنها درتولید واشتغال کشور است.

منبع: بانک مرکزی
  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان