آیین پاسداشت پیشکسوتان مطبوعات خوزستان  به همت دبیرخانه همایش بزرگداشت پیشکسوتان استان خوزستان و  با همکاری  خانه مطبوعات استان خوزستان  و با حضور جمعی از پیشکسوتان مطبوعات و خانواده های  محترم آنها و نیز بازماندگان چهارده عضو درگذشته ی مطبوعات خوزستان و نیز اهالی  رسانه برگزار شد.

همایش پیشکسوتان خوزستان

 

 

 

محمدجعفر فلسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس:  بهمن گلبانکی. پیوند ایرانیان

  • منبع خبر : دبیرخانه همایش