متاسفانه دیر زمانی است در فضای مجازی و شبکه ها که غالب فضای رسانه ای استان را تسخیر نموده اند دو گانه های تخریب و تمجید حاکم شده اند و اکثر محتواهای منتشر شده له یا بر علیه مسئولان و دستگاه ها و شرایط اجتماعی است.متاسفانه در این فضای مشوش امکان تحلیل درست و کارشناسی که به نفع جامعه باشد میسر نیست و افکار عمومی از اصل وقایع منحرف و ناخودآگاه کینه و کدورت بین افکار عمومی و اقوام و مسئولان بیشتر خواهد و کار اصلاح امور به جایی نخواهد رسید.

با عنایت به مشکلات عدیده استان خوزستان و لزوم ایجاد اراده و عزم راسخ جهت برون رفت از شرایط فعلی تا رسیدن به یک مسیر مشخص و ملموس در ابعاد توسعه پایدار,نیاز است تحلیل های صحیح و کارشناسی در تمامی ابعاد سیاسی,فرهنگی,اقتصادی و…. ارائه شود تا افکار عمومی و مطالبات آن ها و عملکرد مسئولان در مسیر صحیح و مورد پذیرش غاطبه جامعه قرار گیرد.
در این راستا نقش خبرنگاران حرفه ای و آگاه و فهیم و متعهد بسیار خطیر و سازنده است.اگر هر کدام از عزیزان به وظایف ذاتی و حرفه ای خود به درستی عمل نمایند می توان به آینده امیدوارتر بود.یک خبرنگار حرفه ای چشم بینای جامعه و مردم زمانه خود است و باید با تلاش و مجاهدت واقعی مشکلات و معایب را با عینک کارشناسی بررسی و تحلیل نماید و تا جایی که علم آن یاری نماید, برای رفع آن ها راهکار ارائه دهد و یا با کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار نموده و دیدگاه های صاحب نظران علوم مختلف را جمع بندی و نشر دهد.
خبرنگار نباید تبدیل به رسانه دستگاه های اجرایی و مسئولان شود و بدون کم و کاست و تحلیل فقط آمار و ارقام و عملکرد اعلام شده توسط آنان را منتشر نماید.یا نباید تنها به ارائه گزارش های میدانی بدون بررسی علل وقوع و شرایط و تحلیل بسنده کند.لزوم پرداختن به نگارش محتواهای قوی در قالب یادداشت و مقاله های مستند و علمی در شرایط حساس کنونی بسیار ضروری و کارگشا است.
متاسفانه دیر زمانی است در فضای مجازی  و شبکه ها که غالب فضای رسانه ای استان را تسخیر نموده اند دو گانه های تخریب و تمجید حاکم شده اند و اکثر محتواهای منتشر شده له یا بر علیه مسئولان و دستگاه ها و شرایط اجتماعی است.متاسفانه در این فضای مشوش امکان تحلیل درست و کارشناسی که به نفع جامعه باشد میسر نیست و افکار عمومی از اصل وقایع منحرف و ناخودآگاه کینه و کدورت بین افکار عمومی و اقوام و مسئولان بیشتر خواهد و کار اصلاح امور به جایی نخواهد رسید.

  • نویسنده : نوید قائدی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان