موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی باتوجه به رشد کند و بطئی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر و در راستای افزایش رشد اقتصادی، تلاش کرده تا به برخی پرسش های اساسی درباره رشد اقتصادی در ایران پاسخ دهد. این سوالات عبارتند از: 

۱- کدام یک از زیربخش های اقتصادی پیشران رشد اقتصادی ایران هستند؟

۲- بخش صنعت دارای بیشترین پیوندها و ارتباطات با کدام یک از بخش های اقتصادی است؟

۳- با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک بخش صنعت نیازمند تحرک کدام بخش ها (و چه پیش نیازهایی) است؟

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پاسخ به سوالات مذکور عنوان کرد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی، بالاتر از رشد سایر بخش های اقتصادی است؛ اگرچه سهم این بخش در مقایسه با سهم برخی بخش ها از جمله خدمات و نفت، پایین تر است (تحلیل حسابداری) . برای تحلیل دقیق تر باید ارتباطات و تاثیرات متقابل بخش ها روی یکدیگر را نیز لحاظ کرد.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارش خود عنوان کرده که بخش نفت (OIL) دارای بیشترین تاثیر اولیه بر رشد اقتصادی است، اما تاثیر آن ماندگار نیست، بلکه گذرا و میراست. از نظر این نهاد پژوهشی بخش صنعت (INDU) و خدمات (SER) به ترتیب تاثیر بالا و ماندگاری بر رشد اقتصادی کشور دارند. رشد بخش خدمات به شدت وابسته به حجم فعالیت های اقتصادی بخش های مولد نظیر رشد بخش صنعت است. لذا رشد بخش صنعت بخش خدمات را نیز با سهم بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می دهد. بخش ساختمان (HOUS) و کشاورزی (AGR) نیز در رتبه های بعدی تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور هستند.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرده که بخش نفت تاثیرگذاری اولیه بالا اما با ماندگاری پایین بر رشد اقتصادی کشور دارد که دلیل این امر پیوندهای محدود با سایر بخش ها و شیوه استفاده از درآمدهای نفتی است که حتی در مواردی تاثیرگذاری منفی بر بخش تولید داشته است. بخش های صنعت و خدمات به دلیل پیوند با یکدیگر دارای تاثیر و ماندگاری بالا بر رشد اقتصادی کشور هستند، دلیل این امر پیوندها و ارتباطات وسیع این بخش ها با سایر بخش های اقتصادی است. با رشد بخش صنعت، خدمات متصل به صنعت توسعه می یابند و از سویی بخشی از رشد صنعت، مرهون رشد بخش مسکن است.از نظر این موسسه بخش های صنعت و خدمات بخش های پیشران کشور برای خروج از رکود فعلی محسوب می شوند، لذا برنامه ریزی برای تحریک این بخش ها باید در اولویت قرار گیرد، ضمن آنکه تحریک بخش مسکن نقش موثری به رشد صنعت دارد. این پژوهش در پایان عنوان می کند که با توجه به شرایط کرونا، واکسیناسیون و کنترل بیماری می تواند تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش خدمات بگذارد که در این صورت می تواند پیشران رشد اقتصادی برای سایر بخش های کشور نیز باشد. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حالی منتشر شده که اتاق بازرگانی ایران روز گذشته جدیدترین شاخص مدیران خرید، شامخ اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از کاهش دوباره فعالیت ها در بنگاه های اقتصادی کشور دارد. بر اساس اعلام این اتاق، شامخ در آبان ماه به ۵۱.۰۷ رسیده که نسبت به عملکرد مهرماه کاهش نشان می دهد. در شرایطی که شامخ در ماه های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را نشان می دهد اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرده است. پیش تر و تا مرداد سال جاری شامخ حکایت از بهبود شرایط می داد. البته که این شاخص نسبت به مرداد ماه افزایش داشته ولی کارشناسان همچنان بر این باورند که فضای اقتصادی کشور همچنان در رکود است و امیدها نسبت به بهبود شرایط به مذاکرات گره خورده است. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در آبان ماه رقم ۵۳.۸۶ بود که رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش هاست که البته به دلیل مشکلات نشات گرفته از شیوع کرونا در کشور همچنان محدود بودن برخی فعالیت ها باعث شده که این بخش افزایش زیادی نداشته است. از طرف دیگر شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با عدد ۴۷.۳۸ در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است، چراکه بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبه رو بوده اند. افزایش قیمت ها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. از آنجایی که کاهش تقاضای مشتریان مستقیما از قدرت خریدشان نشات می گیرد، بنابراین به نظر می رسد این بخش در گزارش های بعدی شامخ نیز با کاهش روبه رو باشد. شاخص صادرات کالا یا خدمات نیز رقم ۴۸.۳۸ را به ثبت رساند که همچنان کمتر از ۵۰ است هر چند که میزان آن از مهرماه بیشتر شده؛ کاهش صادرات کالا نیز از دیگر نشانه های فشار بر بخش تولید است که از زمان شیوع کرونا در کشور شروع و حتی در تابستان نیز دیده شده بود. البته که شاید یکی دیگر از مهم ترین دلایل کاهش این شاخص، اجبار به کاهش مصرف انرژی برای صنایعی باشد که جزو کالاهای مهم صادراتی به حساب می آیند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز رقم ۸۳.۱۳ را داشت که همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. البته که این می تواند نشانه خوبی باشد، چراکه نشان می دهد کارگاه های صنعتی و تولیدی بعد از مدت ها مبارزه با محدودیت های کرونا، در حال خرید مواد اولیه هستند تا کارهای خود را توسعه دهند، اگرچه که کمبود نقدینگی، همواره یکی از نگرانی های پیش روی صاحبان کسب و کارهاست.از سوی دیگر افزایش دایمی قیمت مواد اولیه روی قیمت محصولات و هزینه های تولید تاثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده را به عدد ۶۳.۱۴ رساند که متاثر از افزایش هزینه های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد. شاید یکی از مهم ترین شاخص ها، مصرف انرژی باشد که ۶۴.۲۶ بود و طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. همزمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبه رو بوده اند. شاخص انتظارات برای ماه آینده حدود ۵۹.۷۴ اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت ها را نشان می دهد اما میزان آن طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : اعتماد