ادغام فولاد اکسین در فولاد خوزستان که مدتهاست بعنوان یک مطالبه ی عمومی در افکار عمومی و دغدغه مندان خوزستان مطرح است،  علاوه بر تکمیل زنجیره فولاد در استان، می تواند باعث هم افزایی بین دو شرکت بشود و تولید محصولات با ارزش افزوده با سیاست گذاری بهینه تر در زمینه تولید و صادرات بیشتر را ممکن کند. کاهش هزینه های سربار و هزینه های حمل و نقل و همچنین امنیت پایدار تولید در استان یکی دیگر از مزایای این ادغام ضروری و گریزناپذیر است. ادغام این دو شرکت صرفنظر از اشتغال فراوان و توسعه ی خوزستان،  می تواند زمینه ساز تغییر خط ریخته گری فولاد خوزستان شده و به عنوان یک راهکار کوتاه مدت، تامین بیش از ۹۰ درصد اسلب مورد نیاز فولاد اکسین توسط فولاد خوزستان صورت گرفته و پایداری و تداوم تولید برای هر دو مجموعه را به همراه داشته باشد. استفاده آسان از امکانات و تاسیسات زیر بنایی فولاد خوزستان و تجارب و تخصص این شرکت در زمینه تولید اسلب نیز از دیگر مواهب ادغام اکسین و فولاد خوزستان است که این ضرورت را بیشتر برای ما نمایان و الزامی می نماید.

روز چهارشنبه ۵ آبا ن ۱۴۰۰ جلسه ی مشترکی میان مدیران و متخصصان فولاد اکسین و فولاد مبارکه اصفهان در مهمانسرای فولاد اکسین در اهواز برگزار شد. در خبرهای محدودی که در این رابطه منتشر شده؛ تمرکز و توجه و موضوع جلسه بر تکنولوژی و ظرفیت خط تولید فولاد اکسین در نورد اسلب های سنگین API و آلیاژی خاص مورد نیاز صنایع استراتژیک کشور و با توجه به توان شرکت فولاد مبارکه در تامین اسلب های مورد نیاز شرکت فولاد اکسین عنوان شده و به موضوعات احتمالی دیگر اشاره نشده است! یعنی علی الظاهر در رابطه با نگرانی و دغدغه اصلی مردم خوزستان پیرامون چشمداشت و فرصت جویی و فرصت طلبی دائمیِ فولاد مبارکه در تصاحب فولاد اکسین اشاره نشده و گویا این موضوع مطرح نشده است! خدا کند که چنین باشد!

صنعت فولاد و چرخدنده های آن در بعد کلان کشوری، این گونه است که تمامی شرکت های فعال در کشور چه از منظر تهیه ی سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ آهک، آهن قراضه، تا تولید ورق های متنوع و میلگرد و انواع و اقسام فراورده های فولادی و بحث بازرگانی و صادرات و بورس فولاد و غیره و غیره، به هم متصل هستند و گریزی از جلسات متناوب در تمامی واحدهای فولادی کشور وجود ندارد.
ولی همین جا باید خاطرنشان کرد، که مساله و موضوع تملک و حقوق اولیه فولاد خوزستان در خصوص فولاد اکسین تحت هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود و این امر قابل چانه زنی احتمالی و یا مشمول طرح در جلسات پنهانی و علنی نیست! این یک!

دو، متاسفانه در استان خوزستان در بیست سال اخیر، با وجود اینکه تمامی شرکت های فولادی همگی تحت عنوان صنایع فولاد خوزستان فعالیت داشتند اما به دلیل مشخص نبودن نحوه ی مالکیت و مدیریت و فقدان یک عزم اساسی برای حل موانع و برون رفت از سردرگمی و وحدت رویه ، این شرکت ها از یکدیگر منفک شدند که همین امر، آسیب های فراوانی را برای بیشتر شرکت های فولادی استان به وجود آورد. گروه ملی فولاد ایران یکی از این نمونه های بارز است. در خصوص شرکت فولاد اکسین، فلسفه ی پیدایش این شرکت در بدو تاسیس با نگاه تکمیل زنجیره ی شرکت فولادخوزستان و تحت عنوان «پروژه نورد ورق عریض » در خوزستان پای به عرصه ی تولید گذاشت؛ و نه یک شرکت صددرصد مستقل از نظر ماهوی و ذاتی!

همسایگی و همجواری اکسین با فولاد خوزستان همچون فرزندی است که کنار مادر در حال رشد و بالندگی بوده و این رشد همچنان در حال ارتقاست! این نزدیکی و همچنین استفاده از بسیاری از تاسیسات و امکانات مجموعه فولاد خوزستان مبین همین نکته ی بدیهی و کلیدی است. اما به دلایلی که بارها و بارها عنوان شده است، فولاد اکسین به فعالیت خود به عنوان یک شرکت مستقل ادامه داد اما ضروری است که این شرکت با شرکت فولادخوزستان ادغام بشود که البته مزیت های بسیاری را برای هر دو شرکت به همراه خواهد داشت.

ادغام فولاد اکسین در فولاد خوزستان که مدتهاست بعنوان یک مطالبه ی عمومی در افکار عمومی و دغدغه مندان خوزستان مطرح است،  علاوه بر تکمیل زنجیره فولاد در استان، می تواند باعث هم افزایی بین دو شرکت بشود و تولید محصولات با ارزش افزوده با سیاست گذاری بهینه تر در زمینه تولید و صادرات بیشتر را ممکن کند. کاهش هزینه های سربار و هزینه های حمل و نقل و همچنین امنیت پایدار تولید در استان یکی دیگر از مزایای این ادغام ضروری و گریزناپذیر است.
ادغام این دو شرکت صرفنظر از اشتغال فراوان و توسعه ی خوزستان،  می تواند زمینه ساز تغییر خط ریخته گری فولاد خوزستان شده و به عنوان یک راهکار کوتاه مدت، تامین بیش از ۹۰ درصد اسلب مورد نیاز فولاد اکسین توسط فولاد خوزستان صورت گرفته و پایداری و تداوم تولید برای هر دو مجموعه را به همراه داشته باشد. استفاده آسان از امکانات و تاسیسات زیر بنایی فولاد خوزستان و تجارب و تخصص این شرکت در زمینه تولید اسلب نیز از دیگر مواهب ادغام اکسین و فولاد خوزستان است که این ضرورت را بیشتر برای ما نمایان و الزامی می نماید.
تشکیل جلسه با مدیران و متخصصان فولاد مبارکه و دیگر مدیران و متخصصان سایر شرکت های فولادی فی نفسه ایرادی ندارد؛ ولی فراموش نکنیم که شرکت مادر! ( فولاد خوزستان ) در ۵۰ قدمی ماست و بدون عنایت به ذیحق بودن فولاد خوزستان، فلسفه ی بنیادی فولاد اکسین محل ایراد و تردید است!

  • نویسنده : ✒️ شهرام گراوندی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان