بر اساس جلسات متعددی که میان وزارت صنعت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، توافقات جدیدی حاصل شده که بر مبنای آن:

 

بر اساس توافقات صورت گرفته میان وزارت صمت و بانک مرکزی که با نظارت مجلس صورت گرفته، واردات در مقابل صادرات عملیاتی شده و امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی خواهد شد؛ ضمن اینکه امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود و صادرکنندگان محدویت‌های قبلی را نخواهند داشت.

 

۱- مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت جدا شده و به حوزه بخش خصوصی داده خواهد شد؛ متولی این کار هم وزارت صمت است.

۲- تعیین کننده ثبت سفارش‌ها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از طرف دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد.

۳- نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی باید به بخش خصوصی داده شود.

۴- واردات در مقابل صادرات عملیاتی خواهد شد.

۵- امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی خواهد بود.

۶- امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود و صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویت‌های قبلی را نخواهند داشت.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان