در انتخاب و انتصاب مدیران برای رهبری سازمان (جامعه)، گزینش یک اصل مهم و حیاتی است و حتما باید از میان واجدین شرایط، بهترینها را برگزید و منصوب نمود (چنان که طبق آیه ۳۳ سوره آل عمران خداوند برای انتصاب پیامبران، آنها را از میان همه جهانیان برگزیده است و برتری داده است: إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران علی العالمین).

 

رهبری و مدیریت در جوامع انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه آنها به شمار می آید. چه بسا کشورهایی که به لحاظ منابع انسانی و مالی غنی هم هستند اما به جهت فقدان رهبری و مدیریت صحیح و کارآمد و عدم استفاده بهینه از این منابع به آن درجه از رشد و توسعه یافتگی مطلوب نرسیده اند. مطلب حاضر در مقام بیان این مطلب است که از منظر قرآن با چه ویژگیها و شاخص هایی می توان رهبران و مدیران اصلح جامعه را انتخاب کرد تا آن کشور بتواند به آرمان ها و اهداف الهی و انسانی مطلوب خود که همان رشد تعالی و تکامل باشد، برسد.
۱- مدیر، رشد دهنده همه افراد در همه سطوح

– مدیر باید رشید و مرشد باشد و در مقام مرشد (رشد دهنده) نباید بین افراد (کارکنان) تبعیض قائل شود بلکه باید همه را در هر سطح و مرتبه ای که هستند، رشد دهد و به کمال برساند (با توجه به مفهوم رب العالمین) چنانچه خداوند که مربی و مرشد تمام موجودات عالم امکان است، همه موجودات را رشد داده و به کمال مطلوب خود می رساند (ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، ثم هدی – (طه/ ۵۰)). پروردگار من کسی است که خلقت هر چیزی را عطا کرده و سپس (آنها را) هدایت می کند.
۲- لیاقت و سلامت نفس علاوه بر امتحان وگزینش

برای انتصاب افراد به مقامات مدیریتی، هم گزینش و امتحان لازم است، هم لیاقت و کاردانی و هم سلامت نفس (لاینال عهدی الظالمین- بقره /۱۲۴). امامت من هرگز به ظالمین نمی رسد.
۳- ارتقاء پلکانی (مرحله به مرحله)

پست ها و مسئولیت ها باید تدریجا (مرحله به مرحله) و پس از موفقیت در هر مرحله به افراد واگذار شود (فاتمهن – بقره/۱۲۴). از پس امتحان هر مرحله سربلند بیرون آمدن.
۴- انتخاب مدیر از میان افراد برجسته و ممتاز

یکی از راهکارهای خوب و ایده آل برای انتخاب مدیران، بر گزیدن آنان از میان کارکنان برجسته و ممتاز است (به جای آوردن آنان از جای دیگر) از جمله محاسن اینکار اعتماد بیشتر کارکنان نسبت به او و همراهی و همکاری بهتر آنان، آشنایی با سوابق و خصوصیات اخلاقی و رفتاری او، درد اشنا بودن مدیر نسبت به کارکنان، آشنایی با شرایط و محیط کار و همچنین دسترسی بیشتر کارکنان به او می باشد (چنان که خداوند نیز در آیات مختلف (بقره /۱۵۱ –آل عمران/ ۱۶۴ – اعراف /۳۵ و ۵۹ – هود /۵۰ و…) بر این امر تاکید فرموده که پیامبران و از جمله پیامبر اکرم (ص) را از میان خود شما مردم برگزیده است: فیکم).
۵ – تعهد مقدم بر تخصص

از آنجا که طبق آیات متعدد قرآن، تزکیه بر تعلیم مقدم است (ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه) در شرایط انتصاب مدیران نیز گر چه وجود تخصص و تعهد هر دو لازم و ضروری است ولی تعهد بر تخصص مقدم است زیرا مدیر متخصص بی تعهد به مراتب زیانبارتر از مدیر متعهد بی تخصص است (چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا).
۶ – قدرت علمی و توان جسمی، دو شرط لازم برای مدیریت و رهبری

قدرت علمی و توانایی جسمی، دو شرط لازم برای مدیریت و رهبری است (وزاده بسطه فی العلم والجسم) و از بین این دو شرط، قدرت علمی، مهم تر از توانایی جسمی است (چنان که طبق این آیه خداوند طالوت را که چوپانی فقیر و گمنام بود بخاطر قدرت علمی و توانایی جسمی اش به عنوان فرمانده به پیامبرش(حضرت داوود) معرفی می کند در حالی که مردم در آن زمان، ثروت و شهرت را لازمه مدیریت و فرماندهی می پنداشتند. بقره/۲۷۴).
۷ – لیاقت و کاردانی، شرط اصلی ارتقاء به مقام مدیریت

استعداد، لیاقت، شجاعت و کاردانی از مهمترین عوامل انتخاب و انتصاب به مدارج بالاتر و مقامات عالی تر است؛ بنابراین کارکنان جهت ارتقاء، باید خود را به صفات مذکور متصف نمایند و مدیران ارشد نیز باید چنین افرادی را برای مدیریت و سرپرستی انتخاب کنند (چنان که طبق آیه ۲۵۱ سوره بقره، خداوند پس از اثبات لیاقت، کاردانی و شجاعت داوود درجنگ با جالوت، او را ملک و حکمت و علم بخشید: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملک والحکمه).
۸ – شرایط احراز پست های مدیریتی متناسب با نوع مسئولیت

مدیر باید متناسب با نوع مسئولیتش از ویژگیها و خصوصیاتی برخوردار باشد لذا هر پست و منصبی باید شرایط احرازی داشته باشد و کسانی که می خواهند بدان پست منصوب شوند باید واجد آن شرایط باشند(چنانچه خداوند که خالق و مدبر تمام هستی و آفرینش هست نیز برای خویش خصوصیات و ویژگی هایی بر می شمرد که در آیه ۲۵۵ سوره بقره به برخی از آنها اشاره شده است و این خصوصیات در هیچ موجودی یافت نمی شود لذا هیچکس جز او شایسته خدایی و فرمانروایی بر این عالم نیست).
۹ – انتصاب برترین ها با گزینش

در انتخاب و انتصاب مدیران برای رهبری سازمان (جامعه)، گزینش یک اصل مهم و حیاتی است و حتما باید از میان واجدین شرایط، بهترینها را برگزید و منصوب نمود (چنان که طبق آیه ۳۳ سوره آل عمران خداوند برای انتصاب پیامبران، آنها را از میان همه جهانیان برگزیده است و برتری داده است: إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران علی العالمین).
۱۰ – اصالت خانوادگی

یکی از ملاکها و معیارهای گزینش افراد برای انتصاب آنان به سمت های مدیریتی، پاکی نسل و اصالت خانوادگی افراد می باشد و این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.چنانچه خداوند در آیه ۳۴ سوره آل عمران در مورد انتخاب پیامبران الهی می فرماید: آنها فرزندان و (دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت،) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند: ذریه بعضها من بعض /همچنین آیه ۹ سوره یوسف: یجتبیک…علی ابویک).
۱۱ – آگاهی به علوم و دانسته های مورد نیاز

یکی از اصول و ویژگی های لازم برای انتصاب به رهبری (مدیریت)، داشتن آگاهی های لازم است(دانستن آگاهی هایی عمومی و تخصصی مورد نیاز متناسب با نوع شغل). (چنان که طبق آیه ۴۸ سوره آل عمران خداوند به پیامبران کتاب و حکمت و آگاهی نسبت به کتب آسمانی پیشین و حوادث و قوانین گذشته را علاوه بر کتاب آسمانی خویش می آموخت: ویعلمه الکتاب والحکمه والتوراه والإنجیل).
۱۲- لزوم بیان دلایل انتخاب مدیران

مدیران ارشد باید دلایل انتخاب و انتصاب مدیران پایین تر (میانی) را به کارکنان بگویند تا آنان علت برتری و منتخب شدن او را بدانند وبه انتصاب مدیر ارشد خرده نگیرند. (چنانچه خداوند در آیه ۳۴ سوره نساء دلایل برتری مردان بر زنان در مدیریت خانواده را به خوبی تبیین نموده است: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم).
۱۳- علم و حکمت٬ پیش نیاز مدیریت(حکومت)

در نظام اسلامی، مدیریت (حکومت) باید بدست کسانی باشد که قبل از مقام مدیریت، دارای مقام معنوی و علمی و صاحب حکمت باشند. (چنان که طبق آیه ۵۴ سوره نساء، کتاب و حکمت قبل از ملک عظیم آمده است: آتینآ آل إبراهیم الکتاب والحکمه وآتیناهم ملکا عظیما)
۱۴- اهلیت (شایسته سالاری)

طبق آیه ۵۸ سوره نساء، سمتها، پستها و مسئولیت ها درنزد افراد بعنوان امانت الهی هستند و خداوند امر فرموده آنها را به صاحبانشان برگردانیم (إن الله یامرکم ان تودوا الامانات إلی اهلها) لذا برای اعطای مسئولیت (مدیریت) باید شایسته ترین فرد (از جمیع جهات) برای آن سمت را انتخاب و انتصاب نمود درغیر این صورت، شخص انتخاب کننده، خائن محسوب می گردد زیرا درامانت الهی خیانت کرده است. چنانچه در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز آمده است «هر کس، شخصی را به مدیریت و زعامت قوم یا گروهی منصوب نماید در حالیکه بداند از او شایسته تر برای تصدی این مقام وجود دارد، چنین شخصی به خدا و رسولش و همه مومنان خیانت کرده است.» (الغدیر – ج ۸).
۱۵ – لزوم معرفی علنی و همگانی مدیر از سوی مدیر بالاتر(معارفه)

مدیر (رهبر) پس از انتخاب باید رسما و علنا به کارکنان (مردم) معرفی شود (معارفه) تا همگان او را بشناسند و با او بیعت نمایند و این ابلاغ باید توسط مدیر بالاتر انجام گیرد (چنان که طبق آیه ۶۷ سوره مائده خداوند به پیامبر اکرم (ص) امر فرمود که مدیر بعد از خود را به همگان معرفی کن: یا ایها الرسول بلغ).
۱۶ – اخذ پیمان از کارکنان قبل از انتخاب مدیر برای آنان

مدیران ارشد سازمانی قبل از انتخاب مدیر جدید و ارسال او، باید با کارکنان صحبت کنند و از آنان پیمان بگیرند که نسبت به اهداف سازمانی پایبند باشد و با مدیر جدید همکاری نمایند تا حصول به اهداف میسر گردد.(چنان که طبق آیه ۷۰ سوره مائده خداوند پیش از ارسال پیامبران، از بنی اسرائیل پیمان گرفته است: لقد اخذنا میثاق بنی إسرائیل وارسلنا إلیهم رسلا).
۱۷- علم و یقین به شایستگی و قابلیت افراد

ملاک انتصاب و گزینش مدیران اسلامی، باید علم و یقین آنها به شایستگی و قابلیت افراد باشد که این امر با تحقیق و بررسی همه ویژگی های شخصیتی و حرفه ای فرد و تطبیق آنها با شاخص ها و شرایط احراز آن شغل، میسر می گردد تا اعلم بودن فرد برای آن مسئولیت، ثابت گردد (چنان که طبق آیه ۱۲۴ سوره انعام، ملاک گزینش های الهی، علم او به شایستگی هاست: الله اعلم حیث یجعل رسالته).
۱۸ – لزوم مبرا بودن مدیر (رهبر) از جهالت و گمراهی

کسی که می خواهد راهنما و راهبر گروهی باشد و آنها را هدایت کند (مدیر، رهبر) باید خود از جهالت و گمراهی مبرا و مصون باشد در غیر این صورت نمی تواند هادی و راهنمای آنها به سوی کمال باشد (لذا می بینیم در آیه ۶۱ سوره اعراف، حضرت نوح(ع) صریحا هر گونه گمراهی و ضلالت را از خود نفی می کند: قال یا قوم لیس بی ضلاله ولکنی رسول من رب العالمین).
۱۹- سه ویژگی مهم مدیر (رهبر)

مدیر (رهبر) باید از ۳ ویژگی مهم و اساسی برخوردار باشد:

۱- از اهداف و ماموریت سازمانی خویش به خوبی آگاه باشد و بتواند آنها را به شایستگی ابلاغ کند.

۲- خیرخواه و دلسوز باشد و در جهت منافع و مصالح کارکنان گام بردارد.

۳- از علم و دانش و آگاهی لازم برای انجام ماموریتش به بهترین نحو، برخوردار باشد.

لذا باید در انتخاب مدیران به این سه ویژگی توجه داشت (چنان که طبق آیه ۶۲ سوره اعراف، حضرت نوح (ع) خود را با این سه ویژگی به قومش معرفی می کند: ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من الله ما لا تعلمون).
۲۰- انحصار در مدیریت و رهبری بر مبنای حق

تنها گروهی از افراد توان هدایت و رهبری بر مبنای حق را در خود دارند لذا نباید از همه افراد انتظار هدایت،رهبری و مدیریت بر مبنای حق را داشت. (چنان که طبق آیه ۱۸۱ سوره اعراف، در میان بندگان نیز،تنها برخی از افراد توان هدایت دیگران به سوی حق و رهبری و مدیریت بر مبنای حق و عدل را دارند و سایرین از این موهبت بی بهره اند: وممن خلقنا امه یهدون بالحق وبه یعدلون).
۲۱- شایسته سالاری،مورد تایید و عنایت خداوند

وقتی خداوند خود را دوستدار افراد صالح و شایسته و یار و یاور آنها دانسته است (وهو یتولی الصالحین – اعراف/۱۹۶) یعنی این شیوه و روش مورد تایید و عنایت اوست لذا بجاست که از صالح ترین و شایسته ترین افراد برای مناصب مدیریتی استفاده نماییم.
۲۲– لزوم خوش نامی و سابقه نیک، قبل از مدیریت

مدیر باید به خوش نامی و خوش سابقه بودن، شهره باشد به گونه ای که حتی منکران و مغرضان نیز از او به خوش نامی و سابقه نیک یاد کنند. (چنان که طبق آیه ۶۲ سوره هود حتی منکران حضرت صالح (ع) نیز از او به نیکی یاد می کردند: یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا).
۲۳– مصاحبه بالاترین مقام سازمان در انتخاب افراد برای سمت های مهم و حساس

برای اعطای مسئولیت های بسیار مهم، گاه لازم است شخص اول سازمان (کشور) خود به طور مستقیم و حضوری (رو در رو) با فردی که می خواهد منصوب شود، مصاحبه نماید (چنان که طبق آیه ۵۴ سوره یوسف عزیز مصر خود شخصا با یوسف برای اعطای مسئولیت به او صحبت نمود: و قال الملک ائتونی به…)
۲۴– لزوم مصاحبه حضوری قبل از انتصاب مدیران

قبل از انتصاب مدیران، مصاحبه حضوری برای گزینش آنان ضرورت دارد (فلما کلمه… یوسف /۵۴).
۲۵ – قدرت و امانتداری

قدرت (توانایی داشتن) و امانتداری (امین بودن) دو شرط لازم برای پذیرش مسئولیت و لازم و ملزوم یکدیگرند زیرا بدون قدرت، اعمال مدیریت ممکن نیست و بدون امانتداری، حفظ مدیریت مقدور نیست. (لذا پادشاه مصر، یوسف(ع) را قدرتمند و امانتدار نامید: لدینا مکین امین – یوسف /۵۴).
۲۶– ملاک در گزینش، وضع فعلی افراد است

ملاک و معیار در گزینش افراد برای اعطای مسئولیت به آنان، وضعیت فعلی (حال) افراد است. گذشته و آینده افراد نباید معیار گزینش آنان در زمان حال قرار گیرد: الیوم لدینا مکین امین – یوسف /۵۴).
۲۷– درخواست مدیریت(داوطلبی برای مدیریت)، عیب نیست

اگر کسی احساس کند که وجودش (تخصص و علمش) در جایی مفید و راهگشای مشکلات جامعه (سازمان) است، درخواست مسئولیت (مدیریت) از مدیر مافوقش برای رفع آن مشکلات، نه تنها عیب و کسر شان نیست، بلکه تکلیف و ضرورت است (چنان که طبق آیه ۵۵ سوره یوسف، حضرت یوسف (ع) وقتی مدیریت خود را برای نجات مردم از قحطی لازم دید، خودش درخواست مدیریت نمود: قال اجعلنی علی خزائن الارض…).
۲۸– اوصاف شایسته (مدیران)حکومتی

قدرت (توانایی)، امانتداری، حفاظت از جان و مال مردم و تخصص (علم) از اوصاف لازم و ضروری برای کارگزاران (مدیران) در نظام اسلامی است که باید در انتصاب مدیران حتما مد نظر قرار گیرد(چنان که طبق آیات ۵۴ و ۵۵ سوره یوسف، حضرت یوسف واجد تمام این صفات بود: لدینا مکین امین… إنی حفیظ علیم).
۲۹ – در پذیرش مسئولیت (مدیریت)، ملیت شرط نیست

در مدیریت اسلامی آنچه مهم است، لیاقت و شایستگی است نه تابعیت منطقه ای و ملیت. (چنان که حضرت یوسف (ع) مصری نبود ولی در حکومت مصر مسئولیت گرفت و مردم آنجا را از قحطی نجات داد).
۳۰ – سربلندی در آزمون های سخت، لازمه مدیریت در اسلام

در منطق اسلام کسی لایق زمامداری و حکومت است که در برابر حوادث سخت، حسادت ها، شهوت ها، تحقیر ها، زندان ها و تبلیغات سوء دشمنان آزمون شده و از این آزمون ها سربلند بیرون آید (إنه من یتق ویصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین – یوسف /۹۰)
۳۱- لیاقت مهم تر از سابقه (شایسته سالاری)

در ملاک های انتصاب از منظر قرآن، لیاقت و شایستگی از سابقه مهم تر و با ارزش تر است. (چنان که طبق آیه ۳۴ سوره بقره فرشتگان قدیمی و با سابقه باید به آدم تازه به خلقت رسیده اما لایق، سجده کنند: اسجدوا لآدم فسجدوا).
۳۲- سرمایه گذاری روی جوانان در انتصاب ها

در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حق، بیش از همه باید روی جوانان سرمایه گذاری نمود زیرا هم از شجاعت و جسارت لازم برخوردارند و هم قدرت و توان لازم برای اجرای امور را دارند (چنان که طبق آیه ۸۳ سوره یونس، حضرت موسی (ع) نیز روی جوانان سرمایه گذاری کرد و اولین کسانی نیز که به او ایمان آوردند همین جوانان قومش بودند: فما آمن لموسی الا ذریه من قومه).
۳۳- ارتقا بر مبنای عملکرد خود افراد

در مدیریت الهی و اسلامی، ارتقای افراد(مدیران)بر مبنای عملکرد خود آنان است و خواست (اراده) الهی بر مبنای تلاش و همت خود افراد محقق می گردد (چنان که طبق آیه ۱۷۶ سوره اعراف، اگر خدا می خواست مقام بلعم با عورا را ترفیع می داد اما به خاطر دنیا دوستی و پیروی او از هوای نفس (عملکرد نادرستش) اسیر دنیا گردید و پست و خوار شد: ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد إلی الارض واتبع هواه فمثله کمثل الکلب).
۳۴- مدیریت بر مبنای حق و عدالت

در مدیریت اسلامی، هدایت (مدیریت، حکومت و قضاوت) باید بر مبنای حق و عدالت باشد در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می باشد به همین علت همگان شایستگی و توانایی انتصاب و اشتغال به امر هدایت و مدیریت بر مبنای حق و عدل را ندارند و فقط گروه اندکی از مخلوقات (بندگان)که می توانند به حق و عدالت رفتار و حکم نمایند،شایستگی هدایت و مدیریت را دارند.(یهدون باالحق و به یعدلون – اعراف/۱۸۱)
۳۵- ستمگران لایق مدیریت و رهبری نیستند

در مدیریت اسلامی، هرگونه تکیه، تمایل و اعتماد به ستمگران، شراکت در ظلم آنان محسوب می شود و مستوجب عذاب الهی است؛ لذا ستمگران لایق مدیریت و رهبری در نظام اسلامی نیستند و پیروی از آنان جایز نیست (ولا ترکنوا الی الذین ظلموا… هود/ ۱۱۳ و همچنین «لا ینال عهدی الظالمین» بقره /۱۲۴).
۳۶ – توانایی جسمی و امانتداری دو شرط ضروری برای انجام مشاغل خدماتی

برای انتصاب در امور خدماتی و کارگری (کشاورزی – صنایع و…) که نیاز به کار بدنی و فعالیت جسمی دارد، قرآن «توانایی جسمی» و «امانتداری» را به عنوان دو شرط اصلی معرفی می کند. چنان که وقتی حضرت موسی علیه السلام می خواهد به عنوان شبان به حضرت شعیب (ع) خدمت کند، دختر شعیب او را «القوی الامین» معرفی می نماید یعنی کسی که هم توانایی و قدرت دارد و هم امانتدار است. (ان خیر من استاجرت القوی الامین – قصص /۲۶)
۳۷- لزوم بصیرت و آگاهی مدیر اسلامی

بصیرت، یکی از مهم ترین ملزومات مدیریت می باشد. مدیر مسلمان باید هم خود از بصیرت و ژرف نگری کامل برخوردار باشد و هم پیروانش را با بصیرت به سوی اهداف تعیین شده هدایت نماید (قل هذه سبیلی ادعو إلی الله علی بصیره انا ومن اتبعنی – یوسف /۱۰۸). وسعت دید و آگاهی مدیر (رهبر)جامعه اسلامی باید به قدری باشد که حتی عقبه (دنباله) توطئه و توطئه گران (طراحان و برنامه ریزان)را بشناسد و علیه آنان تصمیم درست و قاطع بگیرد(فشرد بهم من خلفهم – انفال/۵۷). لذا یکی از ملاک های مهم گزینش مدیران (به ویژه مدیران استراتژیک)، بصیر بودن آنهاست.
۳۸- توانایی برخورد قاطعانه با هنجار شکنان و منحرفان

مدیر(رهبر) نباید در برابر انحرافات بزرگ و قانون شکنی و هنجارشکنی افراد زیر مجموعه(کارکنان-پیروان-مردم) بی تفاوت باشد بلکه باید با شدت و حدت با منحرفان و هنجارشکنان (دور یا نزدیک) برخورد کند و آنها را بازخواست و توبیخ نماید تا درس عبرتی برای سایرین باشد و دیگر هیچ کس اجازه قانون شکنی و نا بهنجاری را به خود ندهد. (چنان که طبق آیه ۱۵۰ سوره اعراف، حضرت موسی(ع)با منحرفان قومش با شدت و قاطعیت برخورد کرد و حتی برادرش هارون را که به جانشینی خود برگزیده بود،شدیدا بازخواست نمود: ولما رجع موسی إلی قومه غضبان اسفا قال بئسما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم والقی الالواح واخذ براس اخیه یجره إلیه).
۳۹- مدیر(رهبر)، یار و غمخوار کارکنان(مردم)

مدیر باید در عین قاطعیت در برابر ناهنجاری ها، یار و غمخوار کارکنان(مردم)باشد و خود را در غم و شادی های آنان شریک بداند؛ به گونه ای که درد و رنج زیردستان را درد و رنج خود بداند و در سختی ها و گرفتاری ها با آنان همدل و همراه باشد.(عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رووف رحیم – توبه/۱۲۸)
۴۰ – پست و مقام، وسیله آزمایش است نه ملاک برتری و مباهات

در مدیریت اسلامی، تمام بزرگی ها و برتری ها از جانب خداوند (منطبق با حکمت الهی) و در مسیر رشد و تربیت انسان هاست لذا با برتری دادن برخی بر برخی دیگر آنها را می آزماید تا قبول شدگان را پاداش و مردودین را عقاب نماید. لذا نباید تفاوت و برتری در داده ها و داشتن پست و مقام را ملاک برتری دانست بلکه باید آنها را وسیله آزمایش الهی دانست و در سربلند بیرون آمدن از این آزمون بزرگ تمام سعی خویش را به کار بست و از خداوند نیز مدد خواست (لیبلوکم فی ما آتاکم – انعام / ۱۶۵).

امید است با تاسی به نکات قرآنی مذکور که از جانب یگانه مدیر و مدبر عالم هستی (خداوند) بیان شد، بتوانیم در انتخاب رهبران و مدیران اصلح برای اداره نظام اسلامیمان، موفق و پیروز باشیم.

  • نویسنده : دکتر امیرهوشنگ آذردشتی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان