جدول پخش مدرسه تلویزیونی دانش‌آموزان تمام دوره‌های تحصیلی برای امروز چهارشنبه ۷ مهرماه اعلام شد.

برنامه مدرسه تلویزیونی امروز چهارشنبه ۷ مهرماه در تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کارگاه خوشنویسی – پایه۱۰ – رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار رایانه (اتوکد) – مشترک همه پایه‌ها – رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی چهره -پایه ۱۰- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
طراحی و مدل سازی و دوخت دامن – پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰- رشته نقشه کشی- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰
فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵
تفکر و سواد رسانه‌ای – مشترک تمام پایه ها- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰
فیزیک سه – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰

تفکر و سواد رسانه‌ای – مشترک تمام پایه ها- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت۸درس

علوم ومعارف قرانی ۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام۱

رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قران پایه پنجم

ساعت۱۵

درس آموزش قران پایه نهم

ساعت۱۵:۳۰

درس دین وزندگی پایه دهم