کشاورزان و فعالان صنایع کشاورزی نسبت به اعلام نرخ های دستوری با توجیه حمایت از مصرف کنندگان، معترض هستند و این سیاست را حمایت از جیب تولیدکنندگان می دانند. به گزارش اتاق ایران، تعیین قیمت های دستوری برای عرضه برخی از محصولات غذایی و کشاورزی، سیاستی است که برای حمایت از مصرف کنندگان اتخاذ می […]

کشاورزان و فعالان صنایع کشاورزی نسبت به اعلام نرخ های دستوری با توجیه حمایت از مصرف کنندگان، معترض هستند و این سیاست را حمایت از جیب تولیدکنندگان می دانند. به گزارش اتاق ایران، تعیین قیمت های دستوری برای عرضه برخی از محصولات غذایی و کشاورزی، سیاستی است که برای حمایت از مصرف کنندگان اتخاذ می شود و البته مورد انتقاد تولیدکنندگان است؛ چراکه به باور آنها طبق قانون اگر دولت قیمتی را برای عرضه یک محصول اعلام می کند، باید برای حمایت از تولیدکننده نیز مابه التفاوت قیمت تمام شده محصول با بهای دستوری را بپردازد؛ اما دولت فقط قیمت دستوری را تعیین می کند. در سال جاری حذف ارز ترجیحی سطح گله مندی فعالان این حوزه را بیشتر هم کرد، چراکه آنها مجبور شدند هزینه های خود را با ارز ETS بپردازند و کماکان با قیمت های دولتی تولیدات خود را عرضه کنند. بیشترشدن شکاف قیمتی شکل گرفته، واحدهای تولیدی را با مشکل کمبود منابع در گردش مواجه کرد. این در حالی بود که دولت وعده داد بعد از حذف ارز ترجیحی، زمینه ارائه تسهیلات ارزان قیمت را برای واحدهای صنایع تبدیلی و فرآورده های غذایی که هدف ارز ترجیحی بودند، فراهم می کند؛ وعده ای که به ادعای انجمن ها و تشکل های این حوزه عملیاتی نشد.