ابراهیم سپاس زاده بیان کرد: ساعتی پیش به دنبال بارش باران و جاری شدن سیل، محور ارتباطی صیدون به دیشموک حدفاصل سرآسیاب به تنگ چویل به دلیل طغیان رودخانه به طور کامل قطع شد و هیچ گونه دسترسی به روستاهای تنگ چویل و بخش دیشموک وجود ندارد. وی افزود: رانندگان خودروهای شخصی که از سمت […]

ابراهیم سپاس زاده بیان کرد: ساعتی پیش به دنبال بارش باران و جاری شدن سیل، محور ارتباطی صیدون به دیشموک حدفاصل سرآسیاب به تنگ چویل به دلیل طغیان رودخانه به طور کامل قطع شد و هیچ گونه دسترسی به روستاهای تنگ چویل و بخش دیشموک وجود ندارد.
وی افزود: رانندگان خودروهای شخصی که از سمت دیشموک قصد تردد به صیدون را دارند مسیر ارتباطی دیشموک به دهدشت را برای عبور در نظر بگیرند و محور جایگزین برای رانندگان از سمت باغملک مسیر رامهرمز به بهبهان در نظر گرفته شد.