رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از بررسی مشکلات کشاورزان تحت پوشش آن حوضه خبر داد. مشکلات کشاورزان حوضه مارون بررسی شد به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “علیرضا نیکزاد” با بیان این که مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان با حضور […]

رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از بررسی مشکلات کشاورزان تحت پوشش آن حوضه خبر داد.
مشکلات کشاورزان حوضه مارون بررسی شد

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “علیرضا نیکزاد” با بیان این که مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان با حضور در فرمانداری شهرستان های بهبهان و آغا جاری مشکلات کشاورزان حوضه مارون را مورد بررسی قرار دادند از حضور فرماندار بهبهان، نماینده مردم شهرستان های بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون، معاونان و مدیران حوضه، مدیرامور آب منطقه شرق خوزستان، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان و نمایندگان کشاورزان منطقه در این نشست خبر داد.