اگر کیفیت میان ساخت و سازهای کشور با الزامات کیفی ساختمان ها مورد بررسی قرار گیرد، فاصله زیادی قابل تشخیص است که از عوامل متعددی ناشی می شود. امروز وقتی به ساختمان های شهری و روستایی نگاه می کنیم، با وجود هزینه بالایی که برای تملک یا اسکان، نگهداری و بهره برداری از آنها می […]

اگر کیفیت میان ساخت و سازهای کشور با الزامات کیفی ساختمان ها مورد بررسی قرار گیرد، فاصله زیادی قابل تشخیص است که از عوامل متعددی ناشی می شود. امروز وقتی به ساختمان های شهری و روستایی نگاه می کنیم، با وجود هزینه بالایی که برای تملک یا اسکان، نگهداری و بهره برداری از آنها می پردازیم، عموما احساس آسایش، راحتی و اطمینان از ایمنی نمی کنیم. مسائلی از عدم تامین نور کافی، عدم ارتباط با فضای طبیعی و تناسب با محیط زیست تا مواردی همچون انتقال صدا از داخل خانه به مجاورین و بالعکس و مصرف بالای انرژی برای تعادل دما، از جمله ایرادهای ساختمان های امروزی است. تصاویر دوربین هایی که هنگام زلزله از داخل ساختمان های کشوری مثل ژاپن گرفته شده، نشان می دهد تقلای افراد محدود به نگهداشتن لیوان و خودکار و لوازم روی میز است تا روی زمین نیفتند؛ بدون آنکه نگران قرار داشتن زیر سقف باشند. اما در کشور ما، هنگام زلزله افراد تلاش دارند از داخل خانه ها و زیر سقف ها به فضای باز بروند؛ چرا که از استحکام سرپناه خود، هر چند تازه ساز هم باشد، اطمینان ندارند. اگر به مراحل طراحی، اجرا و نحوه ساخت ساختمان ها نیز نگاه کنیم، کاستی ها و نواقص متعددی وجود دارد که محصول نهایی را در کیفیتی نازل قرار می دهد.

عوامل مختلفی در شکل گیری ساختمان ها به شرح فوق قابل طرح است؛ مواردی همچون ضعف مسائل فنی و اقلیمی آیین نامه ها، شرایط و ساختار اقتصادی جامعه، عقب ماندگی صنعتی و تکنولوژیک، نارسایی نظامات اداری و ضعف مسائل فرهنگی. هرکدام از این عوامل نیازمند دقت نظر و تحلیل و بررسی مفصل است؛ اما تاکید این نوشتار بر مسائل فرهنگی و به خصوص رابطه بین علوم مهندسی با علوم انسانی در جامعه است. در کشور ما نه در محیط های آموزش و دانشگاه و نه در فضای کاری و صنعت، ارتباط مناسبی بین علوم انسانی و علوم مهندسی تبیین نشده است. به لحاظ تاریخی، عنوان می شود میان اختراع ماشین بخار در اروپا (۱۱۳۹ ه.ش) یعنی آغاز انقلاب صنعتی تا تاسیس دارالفنون در ایران (۱۲۳۰ ه.ش) حدود یک قرن فاصله است و اگر صنعتی شدن غربی محصول یک حرکت و تعامل اجتماعی است که پشت آن تاریخچه، مکتب فکری و فلسفه نهفته است، صنعتی شدن در ایران وارداتی و تقلیدی است. مهندسی امروز در کشور ما جدا افتاده از مفاهیم انسانی گسترش پیدا کرده است. یکی از عوامل اصلی نقص خودروهای داخلی و تصادف ها و خسارت های مالی و جانی آنها، ضعف کیفی ساختمان ها و هزینه های گزاف اجرا و نگهداری آنها، عمر کوتاه و کارکرد ناقص اکثر مصنوعات داخلی، بی توجهی و التزام نداشتن به مفاهیم انسانی در تولید این محصولات است.

در کتاب «پنج هزار سال مهندسی ایرانی»، به آثار متعددی از انقلاب شهرنشینی تا تاثیرات انقلاب صنعتی غرب در ایران اشاره می شود؛ اما مهندسی امروز ما بی ارتباط با تاریخ، فرهنگ و هنر گذشتگان مان در جریان است. متاسفانه در دانشکده های مهندسی کشور، هیچ درس و سرفصلی برای آشنایی دانشجویان با تاریخ و تمدن ایرانی از جنبه های مهندسی تدریس نمی شود. همچنین درس و مبحثی وجود ندارد تا به بیان جنبه های انسانی و اجتماعی علوم مهندسی و بررسی ریشه های فرهنگی آن بپردازد. از این رو، نگاه مهندس ایرانی به صرف دروس معادلات دیفرانسیل، استاتیک، مقاومت مصالح و… کمی و متریک است و برخوردی فیزیکی و ماشینی با انسان دارد. چه در جامعه ای که حجم ساختمان ها و تیراژ ساخت وسازها و آمار بالای تولید و تعداد کلنگ زدن ها و افتتاح های نمادین به عنوان یک ارزش تلقی می شود و سرمایه و گردش مالی میزان و مبنای موفقیت است، مهندس ایرانی نیز ترجیح می دهد بیشتر با اشیای فیزیکی کار کند تا با انسان ها و مفاهیم.

در تحقیقات دانشگاهی انجام شده چند سال اخیر در کشور، بخشی از ضعف کیفی ساختمان ها به ضعف اخلاق مهندسی مرتبط شده است. مهندسی ساختمان طبق «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» (مصوب ۱۳۷۴ مجلس) شامل هفت رشته معماری، سازه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است. طبق قانون مذکور، «سازمان نظام مهندسی ساختمان» به منظور تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهدافی مانند «توسعه و تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی» و «تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی» تاسیس شده است. با توجه به نتایج تحقیقات در خصوص ضعف کیفیت ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ «نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان» را به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ کرد. هرچند ابلاغ نظام نامه فوق به جهات شکلی و ماهوی خالی از اشکال نبوده است، چراکه اگر در کشورهای توسعه یافته برای انجمن های مهندسی آیین نامه اخلاقی وجود دارد، این آیین نامه ها برآمده از بطن فعالیت های حرفه ای و توافقی جمعی میان مهندسان است، نه به صورت دستوری و حاکمیتی، سازمان های نظام مهندسی و مهندسان کشور نیز اعتنای چندانی به این نظام نامه نداشته اند. پیرو اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۴ هیئت وزیران) بنا بوده در هر سازمان نظام مهندسی استان، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای» تشکیل شود؛ اما نظر به دلایل پیش گفته مبنی بر رویکرد مهندسان نسبت به علوم انسانی، در اکثر استان ها اقدامی برای تشکیل این کارگروه صورت نگرفته است. همچنین است که در توسعه ارزش های فرهنگی و اعتلای مهندسی ساختمان نیز با وجود تصویب قانون و تشکیل سازمانی ویژه، توفیقی حاصل نشده است.

 

……………………………………….

  (کارشناس ارشد مدیریت ساخت)

  • نویسنده : مهندس حامد خانجانی