دادستان عمومی و انقلاب بهبهان از کشف و ضبط بیش از ۹۷ هزار لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.

علیرضا قاسمی‌نژاد امروز ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال اخبار رسیده از اطلاعات سپاه استان خوزستان مبنی بر شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در حاشیه شهر بهبهان، دستورهای قضایی لازم صادر شد که در یک عملیات هماهنگ و مشترک میان اطلاعات سپاه استان و نیروی انتظامی شهرستان، صبح امروز این کارگاه بازرسی و حدود ۹۷ هزار لیتر مشروبات الکلی از آن کشف و ضبط شد.

او گفت: با توجه به متواری شدن متهمین دستورهای لازم برای دستگیری آنان صادر شده و اقدام های قانونی در این خصوص انجام خواهد شد.

  • نویسنده : صدای هم وطن