معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در حاشیه این کارگروه عنوان کرد: این جلسه در راستای رفع موانع و تکمیل هر چه سریع تر کمربند سبز کلانشهر اهواز تشکیل گردید.
در نشستی که در محل سازمان پارکها و فضای سبز و با حضور سید رشید شجاعی نژاد مدیرعامل سازمان، مشاور طرح کمربند سبز، معاون فنی و اجرایی سازمان و کارشناسان این حوزه برگزار گردید؛ نقاط ضعف و قوت در اجرای این پروژه و رفع موانع و تکمیل هر چه سریع تر کمربند سبز کلانشهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت .سید امین دشتی افزود: از آنجا که مدت زمان زیادی از مطالعات این پروژه گذشته است لازم دیدیم که این مطالعات مورد بازبینی قرار گیرد تا این طرح مهم در ادامه مسیر اجرایی خود از اهداف مورد نظر دچار انحراف نگردد.

وی ادامه داد از مشاور کمربند سبز خواسته شد تا ضمن بررسی این طرح در خصوص تدوین سریع و در عین حال جامع و کامل اقدام نموده و نتایج را به سازمان پارکها و فضای سبز منعکس نماید.

معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز در پایان با بیان این مطلب که اجرای کمربند سبز اهواز که لزوم تکمیل آن در سالهای اخیر و به ویژه با پدید آمدن معضل ریزگردها در استان ما به شدت احساس می شود در تعهد شهرداری اهواز و چند شرکت و دستگاه دیگر است که متاسفانه تعدادی از آنها در اجرای تعهدات خود کاستی هایی داشته اند.
گفتنی است جلسه کارگروه کمربند سبز اهواز در محل سازمان پارکها و فضای سبز و با حضور سید رشید شجاعی نژاد مدیرعامل سازمان برگزار گردید

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : صدای هم وطن