نکته بسیار مهم این که مدار پاداش و لذت مغز ما تحت این شرایط (که بسیار می تواند خطرناک باشد) همیشه در پی کامجویی است که متاسفانه این موضوع در کودکان به بلوغ زودرس منجر خواهد شد و آنان در این فضا به سمت بزه دیدگی یا بزهکاری مجازی پیش می روند.

محققان موسسه داگلاس و دانشگاه مونترال طی تحقیقی درباره تفاوت بین گیمرها (بازیکنان حرفه ای بازی های رایانه ای و موبایلی) و غیرگیمرها (کسانی که از بازی های موبایلی و رایانه ای به شکل حرفه ای و مدام استفاده نمی کنند) دریافتند که گیمرها تمایل دارند تا برای حرکت در محیط های اطراف خود از مرکز پاداش دهی (تصمیم گیری سریع و بدون تامل) مغز خود استفاده کنند، به جای این که مثل غیرگیمرها از بخشی مثل حافظه هیپوکامبوس (مرکز احساسات، حافظه و سیستم عصبی خودکار) استفاده کنند.

نکته بسیار مهم این که مدار پاداش و لذت مغز ما تحت این شرایط (که بسیار می تواند خطرناک باشد) همیشه در پی کامجویی است که متاسفانه این موضوع در کودکان به بلوغ زودرس منجر خواهد شد و آنان در این فضا به سمت بزه دیدگی یا بزهکاری مجازی پیش می روند.

درواقع این تحقیق، به پرورش بخش هایی از مغز اشاره دارد که رفتارهای انسان را هدایت می کند. بنابراین درحالی که تقویت بخش حافظه هیپوتالاموس، موجب تقویت حافظه در افراد و همچنین تقویت عواطف، احساسات و سیستم عصبی خودکار در انسان می شود، تقویت مرکز پاداش دهی، موجب تقویت تصمیم گیری های سریع و بدون تامل می گردد که لازمه بازی های رایانه ای بخصوص بازی های سرعتی است.

این امر موجب سطحی شدن تصمیمات و تفکرات شده و تمایلات دستیابی سریع به نتیجه دلخواه (لذت گرایی و کام جویی) را تقویت می کند. به عبارت دیگر، استفاده مداوم از بازی های رایانه ای یا موبایلی صرفا سرعتی، فرد را عجول، سطحی،کامجو و لذت طلب می کند.

به نظر می رسد با ایجاد ترکیب مناسب از بازی های سرعتی، تقویت حافظه، فکری، مهارت افزا و متناسب با سن افراد و همچنین اختصاص زمان مناسب، محدود و از پیش تعیین شده، می توان از آسیب های استفاده از بازی افراطی و مداوم جلوگیری کرد.

استفاده از بازی های طراحی شده بومی و داخلی با توجه به بستر فرهنگی و نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان نیز می تواند علاوه بر ایجاد امنیت ذهنی و دغدغه های فرهنگی خانواده ها، به پیشرفت صنعت گیم های رایانه ای و موبایلی در داخل کشور نیز کمک کند و به مرور به رفع نواقص احتمالی و پیشرفت این صنعت و بومی شدن آن در کشور منجر شود.

به یاد داشته باشیم بخشی از کارکرد بازی های موبایلی و رایانه ای، عادی سازی یکی از انواع سبک زندگی است که اغلب در بازی های غیربومی، عامدانه هدف گذاری شده یا بدون تعمد اما منطبق با سبک زندگی و الگوهای فکری سازندگان بازی هاست و بسته به نوع بازی و محیط طراحی شده آن، به ترویج و عادی سازی یک یا چند مورد از انواع خشونت، غارتگری، بی بندوباری جنسی و فرهنگی، تثبیت تفکرات لذت گرایی و تعیین سبک زندگی غربی (یا فاصله گرفته از فرهنگ بومی و ایرانی)، به عنوان سبک زندگی معیار یا برتر، می پردازد.

  • نویسنده : دکتر لیلا وصالی ( استاد دانشگاه)
  • منبع خبر : جام جم