معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق از تعمیر و اورهال ضربتی پمپ شماره 6 تاسیسات آبرسانی کوت امیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ نادر امید بختیاری گفت: در پی خارج شدن پمپ شماره ۶ تاسیسات آبرسانی کوت امیر و کاهش ناگهانی حجم تولید آب، گروه تعمیرات این شرکت بصورت ضربتی و در دو شیفت کاری وارد عمل شد و پس از ۴۸ ساعت کار شبانه روزی نسبت به تعمیر و راه اندازی پمپ مذکور اقدام نمود.

وی افزود: پمپ شماره ۶ تاسیسات کوت امیر از نوع کوباتا می باشد و با توجه به تحریم های موجود کلیه قطعات آن توسط کارشناسان شرکت آب جنوب شرق طراحی و بازسازی شده است تا در چنین شرایطی سرعت تعمیرات بالا رود و مشکلی  پیش  نیاید.

شایان ذکر است: با توجه به خروج این پمپ از مدار تولید طی چند روز گذشته در مناطق جنوب شرق استان مشکل کم آبی ایجاد گردید که با تلاش بی وقفه خدمتگذاران صنعت آب در شرکت آب جنوب شرق پمپ مذکور وارد مدار تولید شده و بهره برداری از آن آغاز گردید.

 

  • نویسنده : صدای هم وطن