از آنجا که شورای ششم برآمده از یک جریان سیاسی خاص و منسوب به دولت جدید است، قضاوت عمومی نسبت به این شورا بسیار موشکافانه و حساس خواهد بود، لذا مراقب باشد، اعتبار خود و حامیان خود را قربانی مسایل زودگذر نکند.

ایده انتخاب شهردار غیر بومی و به کارگیری مدیری که با زاویه نگاه بیرونی مسایل را ببیند، از آنجا که موجب کشف خلا ها و کاستی هایی است ، ایده قابل دفاع و احترامی است، این ایده تا کنون در بسیاری از شهرداری ها اتفاق افتاده، همانگونه که به بهانه تنوع بخشی نگاه مدیریتی و انتقال تجربیات جدید، در باشگاه های ورزشی، استفاده از مربیان یا بازیکنان خارجی ، استفاده می شود، در شهرداری اهواز هم ورود آقای امینی – شهردار اصفهانی – قابل توجیه است.
اگر خوشبین باشیم و با این قبیل استدلال ها انتخاب آقای امینی را به عنوان شهردار غیر بومی بپذیریم، اما باز هم چند مسئله و ملاحظه دیگر باقی می ماند، مهمترین آن ملاحظات اینکه کاش شورای ششم متوجه جو روانی سال های اخیر حاصل از طرح های انتقال آب نسبت به استان همجوار بود و ظرافت بیشتری را به خرج می داد، اما حال که آقای امینی شهردار است، جای فرصت سوزی نیست و حضور ایشان را غنیمت می دانیم و به انتخاب شورا و حکم وزیر کشور احترام می گذاریم.

خطر اول
شورا و شهردار مراقب باشند که در دام ذهنیت گرایی و خودکامگی فرو نروند، بدنه شهرداری در دوره های قبل از پیش داوری های اعضا شورای شهر یا ذهنیت سازی های شورا و شهردار و اثرگذاری برخی جریانات رسانه ای، خاطرات تلخی دارد. اکثریت قریب به اتفاق منتخبان شوراهای پنج دوره ی قبل، در بدو شروع به کار خود به دلیل بررسی های شتابزده یا عدم دسترسی به اطلاعات صحیح از ظرفیت های انسانی و فنی شهرداری غافل و گرفتار تصمیمات جبران ناپذیری شدند، که کمترین آنها فراری دادن مغزها از شهرداری و بعضا فرادست نشاندن کم مغزها بوده، و داده های غلط و خلط شدن آن با امیال شخصی، موجب ذهنیت گرایی و خطاهای راهبردی در تشخیص اولویت ها و تنظیم دستور کار و برنامه ها شد، اساس همین تحلیل ها و اخبار ناقص بوده که بعضا تعیین چهارچوب عملکرد یک شهردار را تحت تاثیر قرار می داده است تا جایی که آن دوره شورا و شهردار را علی رغم کارشبانه روزی یا داشتن نیت خیر، سر آخر ناکام و منفور کرده است.
لذا شورا و شهردار باید متوجه خطر خطای انسانی در هر جریان اثرگذار بر خود و هر داده ی مخدوش باشند، اشخاصی هم وجود دارند، که به سودای کسب موقعیت بهتر و به بهانه عرضه توانمندی خود، اخبار و تحلیل های تک وجهی و هدایت شده را منتقل می کنند ،حال آنکه اکثریت پرسنل به دلیل متانت وحجب ذاتی از امکان و فرصت معرفی تجارب و توانمندی خود برخوردار نیستند، هنر شهردار و شورای شهر است که خود را منصف و متعهد نگه دارد.

خطر دوم
خطر بعدی، جاه طلبی یا خودکامگی شهردار یا اعضا شورا هست که در اغلب دوره ها بدنه شهرداری از آن صدمه دیده است.
در دوره های قبل موارد زیادی مشاهده شده که برخی اعضا شورا در بدو ورود خود، به دلیل غرور ناشی از پیروزی و مراجعه مکرر اشخاص فرصت طلب، دچار خطای هاله ای و نوعی خودبزرگ بینی و توهم شده اند، خودکامگی شهردار یا عضو شورا ممکن است، موجب شود تا برای ارتقاهای بعدی خود، یا خانواده، یا جناح یا قومیت خود امکانات شهرداری و ساحت های مدیریتی آن را عرصه تاخت و تاز قرارداده و بعضا بر سر بهره مندی بیش تر به کشمکش با اشخاص دیگر بپردازد، به نحوی که در طول دوره مسئولیت خود هرگز مجال رسیدن به یک نگاه واقع بینانه و درک انتظاراتی که مردم از آنان دارند را پیدا نکنند، کم نبوده اند شهرداران و اعضا شورایی که وقت و انرژی کل دوران خدمت خود، را صرف کسب موقعیت یا مال اندوزی کرده و سرانجام با بدنامی و بی آبرویی عرصه مدیریت را ترک کرده اند.

لذا پسندیده است که اعضا شورا و شهردار منتخب بدانند که پرسنل شهرداری اهواز تاکنون شوراها متعدد و شهرداران زیادی را از سر گذرانده، از برخی از آنها به نیکی یاد می شود و برخی را به زباله دان تاریخ سپرده اند، مردم و بدنه شهرداری از فهم سیاسی بالایی برخوردار بوده خیلی زود ، در مقابل تکبر و تفرعن و رفتارهای ناشی از تازه به دوران رسیدگی مقاومت نشان می دهند ، در فرهنگ کاری شهرداری نگاه از بالا به پایین هیچ عضو شورا و هیچ مدیری به بهانه داشتن موقعیت برتر شغلی یا نگاه کارشناسی مقبول نمی افتد، پرسنل شهرداری و حتا گمنامترین کارگران آن ، همچنانکه در برابر پاکدستی، بزرگمنشی و صداقت و هر آنچه منافع عمومی را تامین کند و خیرخواهی باشد، فروتنی و فرمان برداری نشان می دهند، در برابر خودبزرگ بینی ، ریاکاری، و تصمیمات ناشی از ذهنیت گرایی مقاومت می کنند.
سر آخر
شهردار و شورای شهر ناگزیر از دست زدن به تغییرات است، این حق به رسمیت شناخته می شود اما در این راه دامهایی هم وجود دارد ، شهردار ناگزیر است در راه تقویت شهرداری، به جراحی دمل های چرکین مدیریتی بجای مانده از دوره های قبل بپردازد، اما مراقب باشد از چاه به چاله نیافتاده و با گرفتار کردن خود در دست سهم خواهان و ذهنیت سازان، در دور باطل عزل و نصب حواشی آن نیافتد.

از آنجا که شورای ششم برآمده از یک جریان سیاسی خاص و منسوب به دولت جدید است، قضاوت عمومی نسبت به این شورا بسیار موشکافانه و حساس خواهد بود، لذا مراقب باشد، اعتبار خود و حامیان خود را قربانی مسایل زودگذر نکند.

انتظار است که شورای ششم ریل گذاری خود را براساس داده های صحیح تنظیم کند و وقت خود را به آزمایش و خطاهای معمول و مکرر سپری نکند، خداکند که شهردار منتخب تنها برای پر کردن رزومه خود به اهواز نیامده باشد و فردا از میانه راه به دنبال کسب جایگاه بالاتری نرود، شهردار محترم متوجه باشد، اکنون مسئولیت حفظ اعتبار زادگاه شأن – اصفهان – هم به عهده ایشان است، لذا باخدمت صادقانه به مردم اهواز ذهنیت منفی ایجاد شده که مربوط به طرح های ویرانگر انتقال آب از خوزستان به اصفهان است را جبران کرده و در کنار مردم اهواز ، مظلومیت مردم شهر را فریاد بزند .

در انتظاریم که پرسنل فهیم شهرداری اهواز و همه جریانات پیرامون آن، نشانه های خوب و مثبت از شورای ششم و شهردار منتخب شان ببینند و به اعتبار این نشانه ها به کمک شهردار و شورای ششم بیایند تابهانه ای باقی نماند ، انشالله که با این انتخاب، شهر بهتری داشته باشیم و خدمات شهردار منتخب موجب افزایش انگیزه و کارایی پرسنل شهرداری واقع شود.

  • نویسنده : سامان فرجی بیرگانی
  • منبع خبر : صدای هم وطن