تالاب هورالعظیم یا همان هورالمیسان از دیرباز گهواره بخش مهمی از تمدن منحصربه فرد بین النهرین بوده است. طوایف عرب که در دو سمت این هور عظیم برای قرن ها به کشاورزی، گاومیش داری، صیادی و تجارت مشغول بودند، بخشی از هویت جنوب بوده و زیست سازگار با محیط بخشنده هور، تور ماهیگیری، قایق و […]

تالاب هورالعظیم یا همان هورالمیسان از دیرباز گهواره بخش مهمی از تمدن منحصربه فرد بین النهرین بوده است. طوایف عرب که در دو سمت این هور عظیم برای قرن ها به کشاورزی، گاومیش داری، صیادی و تجارت مشغول بودند، بخشی از هویت جنوب بوده و زیست سازگار با محیط بخشنده هور، تور ماهیگیری، قایق و خانه های شناور روی آب، شاخص ترین اجزای این هویت هستند؛ اما روزگار طلایی هور با سرکارآمدن صدام در عراق و عزمش برای خشکاندن هورهای جنوب که مزیت شیعیان مخالف او به حساب می آمد و بعدتر جنگ ایران و عراق به سر آمد و از آن بهشت گمشده چیزی باقی نماند جز هوری خشکیده، میادین مین، سیم های خاردار و ریزگردهایی که نفس ایران و عراق را به شماره انداخت. فروردین ۹۸ بر اثر بارش های قابل توجه در بالادست، سیل عظیمی به راه افتاد که در مسیر خود تا هورالعظیم، همه زمین ها را شست و وقتی به هور رسید، همه حوضچه ها آن را لبریز کرد. هورالعظیم با احداث جاده، پل، دریچه و دایک در زمان توسعه میادین نفتی به پنج حوضچه تقسیم شده است و این حوضچه ها از طریق کالورت و لوله هایی که در زیر جاده ها کار گذاشته شده است با هم در ارتباط هستند. بیشتر مساحت حوضچه اول در منطقه شهرستان رفیع قرار دارد و تنها در انتهای آن ناحیه نفتی آزادگان شمالی آغاز می شود و پس از آن به ترتیب، آزادگان جنوبی، یاران شمال و جنوب قرار دارند و پس از اتمام حوضچه پنجم، میدان نفتی یادآوران در منطقه ای مرتفع به نسبت سایر مناطق و در منطقه ای کاملا خشک توسعه یافته است. مطالبی را که زین پس در این نوشتار می آید، مشاهدات عینی فردی بدانید که با بحران سیل درگیر بوده و به گزارش های ارتفاع آب، مدل گردش جریان در منطقه و وضعیت شهرستان رفیع و روستاهای اطرافش دسترسی داشته است. از همان ابتدا در فضای مجازی، صحبت هایی بود مبنی بر اینکه، نفت برای حفاظت از تاسیساتش، راه را بر آب بسته است. توضیح اینکه ارتفاع منطقه هورالعظیم تنها چند متر بالاتر از سطح دریاهای آزاد است و به نسبت دشت اهواز در گودال قرار دارد. طبیعی بود که تئوری مطرح شده به لحاظ توپوگرافی از هیچ منطقی تبعیت نمی کند و در زمان سیل هیچ محدودیتی برای ورود آب به حوضچه های پنج گانه وجود نداشت.

آبی که در زمان سیل وارد هور شد، بسیار بالاتر از حجمی بود که پیش تر و در پروتکل های سازمان محیط زیست ذکر شده بود، از این رو و به لحاظ کنترل شرایط و پرهیز از وقوع بحران، چاه هایی که در منطقه سیلاب قرار داشتند، تا عادی شدن شرایط بسته شد. توجه به این نکته ضروری است که نفت تمام تمهیداتی را که محیط زیست برای توسعه الزام کرده بود، رعایت کرده و برای مثال اگر به نفت ضروریات زیست محیطی سخت گیرانه تر ابلاغ می شد، قطعا برنامه ریزی برای آن صورت می گرفت؛ اما هزینه توسعه بیشتر می شد و این درست همان چیزی است که دولت ها از آن پرهیز دارند. همچنین هیچ کس در روزهای سیل حرفی از متولی اصلی مدیریت آب در کشور یعنی وزارت نیرو به میان نیاورد. درحالی که به عقیده بخشی از کارشناسان تنها محیط زیست و نیرو باید پاسخ گوی شرایط می بودند. در روزهای پایانی فروردین ۹۸ با توجه به بیم ادامه داربودن بارندگی ها و به جهت افزایش تاب آوری شهرستان رفیع در مقابل سیل، تصمیم بر آن شد تا بخشی از آب هور با شکستن دایک مرزی به بخش عراقی منتقل شود تا در صورت ادامه بارندگی، بحران شدیدتر نشود. آن روزهای سخت گذشت و هورالعظیم تا همین اواخر پرآب بود، تا اینکه سوء مدیریت در آبخیزداری و عدم پرداخت حقابه از سوی وزارت نیرو و سد کرخه باز هم شرایط این اکوسیستم پویا را این بار با خشک سالی بحرانی کرد و عکس های منتشر شده از مرگ ماهیان و گاومیش ها و سوگ اهالی منطقه از مرگ این هویت، بار دیگر فضای مجازی را به لرزه درآورد. اگرچه همچنان عده ای زمزمه می کنند نفت، نفت اما دیگر به بخش کارشناسی و کنشگران متخصص محیط زیست باید ثابت شده باشد که نفت در این بازی کاره ای نیست و برای چنین اتفاقاتی محیط زیست و وزارت نیرو باید پاسخ گو باشند. اگر بناست برای حفظ محیط زیست در مناطق نفتی تمهیداتی جدی تر اتخاذ شود، می توان خواستار اجرای آن از سوی وزارت نفت به عنوان مسئولیت اجتماعی بود؛ اما آیا دولت حاضر می شود اندکی از پول نفت را جهت حفظ بیشتر محیط زیست در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کند؟

  • نویسنده : سعید ساویز (کارشناس انرژی)