مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: زنگ مدارس از روز شنبه سوم مهر ماه امسال در سراسر استان نواخته می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: زنگ مدارس از روز شنبه سوم مهر ماه امسال در سراسر استان نواخته می شود

کوروش مودت در گفتگو با خبر۲۳ شبکه خوزستان افزود:مبنای آموزش و پرورش امسال عمدتا به صورت مجازی و استفاده از شبکه ملی تلویزیون می باشد.

وی گفت: با عنایت به مصوبه ستاد مقابله با کرونا تمامی مدارس عشایری و روستایی کم جمعیت به صورت حضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان افزود: پس از بیستم مهر ماه با کامل شدن واکسیناسیون معلمان، اولیا مدارس و رانندگان سرویس مدارس، تصمیم گیری در خصوص بازکشایی مدارس با جمعیت متوسط گرفته می شود که به صورت دو روز هفته دانش آموزان که احتمالا به صورت تقسیم بندی می باشد سر کلاس حاضر و بقیه روزها را به صورت مجازی آموزش ببینند.

مودت گفت: در خصوص مدارس با جمعیت بالا با توجه به شرایط و اقتضائات استان تصمیم گیری می شود.