استاندار خوزستان گفت: بسیاری از مناطق شهر اهواز از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیستند که فاضلاب مهمترین مسئله است اما این موضوع درحالی است که منابع عظیم درآمدی در اختیار استان قرار دارد. صادق خلیلیان در جلسه شورای اداری استان خوزستان در حضور فرماندار شهرستان‌های استان اظهار داشت: از برخی نقاط کم برخوردار اهواز بازدید کردم […]

استاندار خوزستان گفت: بسیاری از مناطق شهر اهواز از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیستند که فاضلاب مهمترین مسئله است اما این موضوع درحالی است که منابع عظیم درآمدی در اختیار استان قرار دارد.
صادق خلیلیان در جلسه شورای اداری استان خوزستان در حضور فرماندار شهرستان‌های استان اظهار داشت: از برخی نقاط کم برخوردار اهواز بازدید کردم و به صحبت‌ها مردم ساکن آن مناطق گوش دادم.
وی افزود: بسیاری از مناطق شهر اهواز از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیستند که سیستم فاضلاب آن مهمترین مسئله استان است اما این موضوع درحالی است که منابع عظیم درآمدی در اختیار استان است و منابع مالی گسترده از طرف مرکز تامین می‌شده است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: این دو مسئله یعنی وجود مشکلات عظیم زیرساختی و وجود منابع عظیم درآمدی در استان، جای سوال می‌گذارد که چگونه این ممکن است که با وجود این همه منابع مالی، مردم با مشکلات گسترده شهری دست و پنجه نرم می‌کنند؟
خلیلیان با انتقاد از عملکرد پیشین مسئولان استان بیان کرد: وقتی با وجود این همه منابع مالی، مشکلات به این صورت مشاهده می‌شوند، پس وظیفه مسئولین استان چه بوده است؟ چگونه ممکن است مسئولین استانی به راحتی از کنار این مسائل گذر کنند؟
وی در ادامه گفت: بیان شده با آغاز فصل بارندگی در استان، با مشکل فاضلاب و پس زدگی آن در اهواز مواجه خواهیم شد، این مشکل سال گذشته نیز وجود داشت، چگونه ممکن است در طی یک سال گذشته راهکاری برای آن پیدا نشده باشد و فقط بنشینیم و منتظر بحران باشیم؟
استاندار خوزستان در خصوص مسئله بی‌عدالتی در پرداخت حقوق کارگران استان گفت: مسئله دومی که در آن تعارض وجود دارد، عقب افتادن حقوق کارگران و در مقابل پرداخت به موقع حقوق و امتیازات خاص مدیران استانی است که جای سوال برای هرفرد عاقلی می‌گذارد که اگر با کمبود بودجه مواجه هستیم چگونه یک ریال از امتیازات مدیران استانی کاسته نشده است ولی حداقل حقوق کارگران چند ماه عقب افتاده باشد؟