خبرگزاری la regione ایتالیا در مقاله ای با بررسی کابینه دولت دوازدهم و برشمردن وزرای کلیدی دولت از قبیل وزرای اطلاعات، دفاع و کشور، به تفویض اختیارات امور اقتصادی به صورت ویژه به محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت در کابینه پرداخته است

 

خبرگزاری la regione ایتالیا در مقاله ای با بررسی کابینه دولت دوازدهم و برشمردن وزرای کلیدی دولت از قبیل وزرای اطلاعات، دفاع و کشور، به تفویض اختیارات امور اقتصادی به صورت ویژه به محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت در کابینه پرداخته است. این خبرگزاری با اشاره به سوابق مهم رضایی در گذشته مانند فرماندهی کل سپاه در دوران دفاع مقدس و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را از سیاست مداران برجسته و با سابقه دانسته که حضورش در دولت می تواند بسیار قابل اعتنا و اهمیت باشد.

  • منبع خبر : la regione