مدیر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد مخازن سدهای خوزستان خالی است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم برخی از کشت‌های پاییزه به ویژه گندم با تاخیر انجام شود تا شاهد آغاز بارش‌ها باشیم.

مدیر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد مخازن سدهای خوزستان خالی است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم برخی از کشت‌های پاییزه به ویژه گندم با تاخیر انجام شود تا شاهد آغاز بارش‌ها باشیم.

به گزارش کاوش اخبار علی شریفی با اشاره به آخرین وضعیت سدهای خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر در حوضه دز حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب حجم مفید آب وجود دارد. همچنین حدود یک میلیارد متر مکعب در حوضه سدهای کارون، حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب در حوضه کرخه، ۳۰۰ میلیون متر مکعب در سد مارون و حدود ۷۰ میلیون متر مکعب نیز در سد جره حجم مفید آب وجود دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۱.۷ میلیارد متر مکعب حجم مفید آب در سدهای خوزستان وجود دارد، افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از مخازن سدهای خوزستان خالی است و فقط ۱۵ درصد از سدهای استان آبدار هستند.

مدیر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر برنامه سازمان آب و برق خوزستان تامین آب کشت‌های موجود است تا محصولاتی که در حال حاضر کشت شده و بر روی زمین هستند، برداشت شود.

شریفی در خصوص تامین آب کشت پاییزه عنوان کرد: جلساتی در استانداری خوزستان برای تامین آب کشت پاییزه برگزار شده اما هنوز تصمیمی در این خصوص نهایی نشده است. پیشنهاد سازمان آب و برق خوزستان این است که برخی از کشت‌های پاییزه به ویژه گندم با تاخیر انجام شود تا شاهد آغاز بارش‌ها باشیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برای کشت‌های پاییزه به طور کامل تامین آب انجام دهیم، باید این کشت‌ها تا آذرماه به تاخیر بیافتند تا فصل بارش‌ها آغاز شود و ما بتوانیم نسبت به تامین آب مورد نیاز این کشت‌ها اقدام کنیم.

مدیر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان که با ایسنا گفت و گو می کرد، بیان کرد: براساس پیش‌بینی‌های اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی کشور، بارش‌های امسال با تاخیر آغاز می‌شود و در ماه‌های مهر و آبان بارش‌ها پایین‌تر از نرمال خواهد بود.