معاون فنی و مهندسی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیای مارون از آغاز عملیات مساحی کشت تابستانه و سالیانه سال 1400 در اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” محمد قره باغی ” گفت : واحد مساحی از ابتدای شهریور ماه سال جاری با انجام عملیات صحرایی وبازدید های میدانی با بهره مندی از علوم سنجش از دور و GIS و برداشت های GPS نسبت به تعیین مساحت و الگوی کشت قطعات کشاورزی تحت مالکیت هر مشترک اقدام نموده که پیش بینی میگردد این عملیات تا اواسط آبان ماه سال جاری نهایی گردد.

وی افزود : با توجه به کاهش منابع آبی در سالجاری ومحدودیت های اعمال شده در خصوص کشت های پرمصرف نظیر شلتوک ،عمده اراضی زیر کشت در تابستان سال جاری به کشت های کنجد،ذرت ، ماش و صیفی جات اختصاص داده شده است.

قره باغی با بیان اینکه کل عملیات مساحی در حوضه مارون در قالب چهار اکیپ تک نفره در مناطق جایزان،بنه باشت ،شمال وجنوب بهبهان در حال انجام است، تصریح کرد: تعیین مالکیت قطعات کشت ، برآورد میزان و نوع کشت ، ثبت نتایج نهایی عملیات مساحی در سامانه امور مشترکین (ساماب) بمنظور صدور صورتحساب نهایی کشت مشترکین از عمده وظایف واحد مساحی و سنجش کشت می باشد.