بی تردید برای بسیاری از شهروندان روشن است که نقش بانک های کشور در تحولات اقتصادی امری بی بدیل است. بویژه رد بانک ها را در تحولات مربوط به: (( ارز- طلا- مسکن- بورس و…)) نمی توان به سادگی از نظر دور داشت. اینکه باور کنیم که یک بانک از یک طرف سپرده های مردم را می گیرد و در ازای آن چند درصد سود به آنها می دهد و این سپرده ها را تحت عنوان تسهیلات به سایر نیازمندان پرداخت می کند و در ازای آن کارمزدی می گیرد، ساده ترین روایتی است که خوشبین ترین آدم ها هم اینک در چرخه اقتصاد ملی ،آن را نمی پذیرد.

وقتی «احسان ارکانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یک گفتگوی مطبوعاتی به صراحت اعلام می کند که فقط از طریق رانت اطلاعاتی بانک های کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان سود برده اند، معنایش این است که در سوی دیگر مردمی که به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری منطقی در شرایط متفاوت اقتصادی می خواهند تصمیم بگیرند، دسترسی ندارند وگرنه بخوبی می توانستند در برابر عملکرد بانکها در بازار عکس العمل لازم را از خود بروز دهند. با این مقدمه می توان انتظار داشت که تک تک بانکها بویژه بانک های بخش خصوصی به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام نمایند. بویژه این شفافیت وقتی که به جزئیات برسد دقیقاً نقش هر یک از مناطق جغرافیایی هم در پروسه تأمین سود بانکها نقش شان مشخص تر خواهد شد. برای نمونه می توان این پرسش را از بانک پاسارگاد در استان خوزستان سوأل نمود که در مورد سپرده های مردم استان یاد شده اطلاعات عمومی را در اختیار آنها قرار دهند. آنها حق دارند بدانند که به چه میزان سپرده های آنها در سرمایه گذاری های منطقه شان تأثیر دارد. آیا این سپرده ها فقط توانسته سود متعارف سپرده گذاران را تأمین نماید و یا اینکه از محل سرمایه گذاری در مناطق دیگر کشور کارخانه هایی بر پا شده اما مبدا تأمین سرمایه از استان خوزستان بوده است؟
در همین رابطه و بدون هر گونه پیش داوری و به عنوان پاسخگویی به افکار عمومی به سراغ مدیران و سهامداران یکی از بانکهای بخش خصوصی رفته و پرسش های درگیر با ذهن شهروندان خوزستان را پی گیری می نماییم. یقیناً شفاف سازی می تواند راه را برای ایجاد اطمینان جامعه باز نماید و چنین مسیر روشنی می تواند به اعتماد جامعه کمک شایانی نماید تا دوباره تعادلی میان سرمایه گذاری در بورس، طلا، مسکن، ارز و همچنین سپرده گذاری در بانکها بویژه بانکی مثل «پاسارگاد» را ایجاد نمود… منتظر پاسخ می مانیم!

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : صدای هم وطن