ابراهیم نوشادی شهردار منتخب صبح امروز به همراه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی از سایت صفیره بازدید کردند. نوشادی در این بازدید از اهتمام نماینده مردم اهواز به مسئله سایت دفع پسماند شهری صفیره قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با هم افزایی همه نهادها و ارگانهااین مشکل […]

ابراهیم نوشادی شهردار منتخب صبح امروز به همراه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی از سایت صفیره بازدید کردند.

نوشادی در این بازدید از اهتمام نماینده مردم اهواز به مسئله سایت دفع پسماند شهری صفیره قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با هم افزایی همه نهادها و ارگانهااین مشکل دفع پسماندهای شهر اهواز که مانند مسئله دفع آبهای سطحی در حال تبدیل به یک بحران است را برطرف کنیم.

وی با اشاره به وجود ۴۰ چالش درگیر شهر اهواز همانند موضوع سایت صفیره گفت: امیدوارم این فرهنگ هم افزایی میان دستگاهها و صنایع در خصوص صفیره سبب ایجاد همدلی و هم افزایی دائمی در جهت رفع این چهل چالش در سطح شهر اهواز گردد.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : شهرداری اهواز