ماشین سازی لرستان که با قدمتی بیش از ۴۰ سال، ساخت پل‌های شناور دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود داشت بیش از ۴ سال است که تعطیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز لرستان، رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دستور دادضمن نظارت و پیگیری جهت تسریع در روند واگذاری این کارخانه به مالک جدید و رفع مانع از تصرف وی بر کارخانه، مالک جدید حداکثر ظرف ۹ آینده کارخانه ماشین سازی لرستان را به خط تولید برگرداند.
کارخانه ماشین سازی لرستان از جمله شرکت‌هایی است که در جریان خصوصی سازی به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود.
ماشین سازی لرستان که با قدمتی بیش از ۴۰ سال، ساخت پل‌های شناور دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود داشت بیش از ۴ سال است که تعطیل شده است.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : صدا و سیما