🔻دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید دولت‌های جهان وظیفه دارند شرایط زیستی و خدمات شهری را برای مقابله هر چه بیشتر با همه‌گیری کرونا بهبود بخشند. آنتونیو گوترش تصریح کرد که این بیماری، شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در سیستم اجتماعی و اقتصادی متروپل‌ها را عریان‌تر کرد. 🔻دبیرکل سازمان ملل گفت: «بسیاری از ساکنان شهرهای جهان، هم‌چنان […]

🔻دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید دولت‌های جهان وظیفه دارند شرایط زیستی و خدمات شهری را برای مقابله هر چه بیشتر با همه‌گیری کرونا بهبود بخشند. آنتونیو گوترش تصریح کرد که این بیماری، شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در سیستم اجتماعی و اقتصادی متروپل‌ها را عریان‌تر کرد.

🔻دبیرکل سازمان ملل گفت: «بسیاری از ساکنان شهرهای جهان، هم‌چنان به آب آشامیدنی سالم، سرویس‌های بهداشتی و خدمات پزشکی دسترسی ندارند و این در حالی است که تاکنون ۹۵درصد موارد ابتلا به کرونا در شهرها ثبت شده‌‌اند.»

🔻گوترش یادآور شد که شهرنشینی در دنیا رو به گسترش است و نرخ آن تا سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۶۸درصد جمعیت جهان خواهد شد. طبق آمار سازمان ملل، هم‌اینک ۵۵درصد از جمعیت ۷میلیارد و هشتصد میلیونی جهان، در شهرها زندگی می کنند.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان