🔹️ قهرمان جلوه دادن متوفی ، بیان حدس و گمان در مورد دلایل خودکشی ، رمانتیک کردن ، ساده یا شکوهمند جلوه دادن خودکشی ، بیان جزییات مربوط به خودکشی و انعکاس آن به عنوان یک راهکار از جمله موارد دیگری هستند که باید از آنها اجتناب کرد.

واقعیت این است که مطالعات متعددی تاکید کرده اند که نحوه پوشش رسانه ای افرادی که خودکشی کرده اند می تواند بر افزایش یا کاهش نرخ خودکشی تاثیرگذار باشد.

🔹️ در برخی کشورها توصیه ها و پروتکل هایی به عنوان راهنما برای گزارش دهی پیرامون خودکشی برای کلیه افراد ذی نغع و ذی ربط ( روزنامه نگاران ، سیاست گذاران ، محققان ) تهیه شده است . برای نمونه انجمن کانادایی پیشگیری از خودکشی (CASP) با همکاری خود خبرنگاران، بیش از ۴۰ توصیه در این خصوص تدوین کرده است.

🔹️ این توصیه ها شامل استفاده از زبان مناسب ، تلاش برای کاهش لکه ننگ در مورد اختلالات روانی و ارائه اطلاعات در مورد گزینه های جایگزین خودکشی است.

🔹️ قهرمان جلوه دادن متوفی ، بیان حدس و گمان در مورد دلایل خودکشی ، رمانتیک کردن ، ساده یا شکوهمند جلوه دادن خودکشی ، بیان جزییات مربوط به خودکشی و انعکاس آن به عنوان یک راهکار از جمله موارد دیگری هستند که باید از آنها اجتناب کرد.

  • نویسنده : روزبه کردونی
  • منبع خبر : صدای هم وطن