زنان روستایی عوامل کلیدی برای دستیابی به تحولات تحول اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی مورد نیاز برای توسعه پایدار هستند. اما دسترسی محدود به اعتبار ، مراقبت های بهداشتی و آموزش و مهارت از جمله چالش های بسیاری است که آنها با آن روبرو هستند

🔹زنان روستایی عوامل فعال در تحولات اقتصادی ، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هستند که از بسیاری جهات و درجات مختلف در نقش کشاورزان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران ، مراقبان و مصرف کنندگان محدود هستند. آنها نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تغذیه ای ، از بین بردن فقر روستایی و بهبود وضعیت رفاه خانواده های خود دارند

🔹زنان سهم قابل توجهی در اقتصاد روستایی در سراسر جهان دارند. نقش آنها در مناطق مختلف متفاوت است ، اما به طور مداوم کمتر از مردان به منابع و فرصتهای مورد نیاز دسترسی دارند.

🔹اما متاسفانه زیرساخت های توانمند سازی زنان جوامع محلی استان خوزستان ضعیف ، سست و بی اساس است
🔹از استاندار و استانداری گرفته، تا فرمانداران و حتی جامعه بخشداران که با زنان روستایی در ارتباط مستقیم قرار دارند هیچ گونه برنامه جامع و راهبردی نداشته و این معضل باعث عدم تاب آوری توانمندسازی زنان روستایی شده است

🔹زنان روستایی عوامل کلیدی برای دستیابی به تحولات تحول اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی مورد نیاز برای توسعه پایدار هستند. اما دسترسی محدود به اعتبار ، مراقبت های بهداشتی و آموزش و مهارت از جمله چالش های بسیاری است که آنها با آن روبرو هستند

🔹توانمندسازی زنان با توجه به حضور گسترده زنان در نیروی کار کشاورزی دامداری روستا ، نه تنها در رفاه افراد ، خانواده ها و جوامع روستایی بلکه در بهره وری کلی اقتصاد مقاومتی نیز کلیدی است.

🔹سازمان های مسئول در کار با زنان باید ابتکار پیشرفت در جهت توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی برای مطالبه حقوق اولیه زنان در آموزش و مهارت ورزی ، مدیریت ، فرصت ها و گزینه ها و مشارکت در شکل گیری قوانین ، سیاست ها و برنامه ها
را تسریع دهند

💎 راههای که زنان روستایی را توانمند می سازد

🔸ایجاد شیلات با مدیریت و نیروی کار از بانوان
🔸آموزش کشاورزی نوین و گلخانه ای
🔸آموزش صنایع سبز
🔸آموزش نهالکاری و پرورش گیاهان دارویی
🔸پرورش دام و طیور و بومی سازی پرندگان تالابها
🔸مدیریت آب
🔸مدیریت جنگل و تالابها…

⬅️ راهکارها

۱️⃣تشکیل تعاونی های فراگیر بانوان در بخشداریها و حمایت از آنها توسط امور روستای استانداری
۲️⃣انتقال آموزش سازمان فنی و حرفه ای به روستاها جهت آموزش بانوان
۳️⃣تخصیص اعتبار از بودجه استان جهت آموزش خانه به خانه توسط نمایندگان مجلس

 

عکس: جابر احمدی

  • نویسنده : جواد الهایی سحر
  • منبع خبر : صدای هم وطن