زنان روستایی عوامل کلیدی برای دستیابی به تحولات تحول اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی مورد نیاز برای توسعه پایدار هستند. اما دسترسی محدود به اعتبار ، مراقبت های بهداشتی و آموزش و مهارت از جمله چالش های بسیاری است که آنها با آن روبرو هستند

?زنان روستایی عوامل فعال در تحولات اقتصادی ، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هستند که از بسیاری جهات و درجات مختلف در نقش کشاورزان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران ، مراقبان و مصرف کنندگان محدود هستند. آنها نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تغذیه ای ، از بین بردن فقر روستایی و بهبود وضعیت رفاه خانواده های خود دارند

?زنان سهم قابل توجهی در اقتصاد روستایی در سراسر جهان دارند. نقش آنها در مناطق مختلف متفاوت است ، اما به طور مداوم کمتر از مردان به منابع و فرصتهای مورد نیاز دسترسی دارند.

?اما متاسفانه زیرساخت های توانمند سازی زنان جوامع محلی استان خوزستان ضعیف ، سست و بی اساس است
?از استاندار و استانداری گرفته، تا فرمانداران و حتی جامعه بخشداران که با زنان روستایی در ارتباط مستقیم قرار دارند هیچ گونه برنامه جامع و راهبردی نداشته و این معضل باعث عدم تاب آوری توانمندسازی زنان روستایی شده است

?زنان روستایی عوامل کلیدی برای دستیابی به تحولات تحول اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی مورد نیاز برای توسعه پایدار هستند. اما دسترسی محدود به اعتبار ، مراقبت های بهداشتی و آموزش و مهارت از جمله چالش های بسیاری است که آنها با آن روبرو هستند

?توانمندسازی زنان با توجه به حضور گسترده زنان در نیروی کار کشاورزی دامداری روستا ، نه تنها در رفاه افراد ، خانواده ها و جوامع روستایی بلکه در بهره وری کلی اقتصاد مقاومتی نیز کلیدی است.

?سازمان های مسئول در کار با زنان باید ابتکار پیشرفت در جهت توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی برای مطالبه حقوق اولیه زنان در آموزش و مهارت ورزی ، مدیریت ، فرصت ها و گزینه ها و مشارکت در شکل گیری قوانین ، سیاست ها و برنامه ها
را تسریع دهند

? راههای که زنان روستایی را توانمند می سازد

?ایجاد شیلات با مدیریت و نیروی کار از بانوان
?آموزش کشاورزی نوین و گلخانه ای
?آموزش صنایع سبز
?آموزش نهالکاری و پرورش گیاهان دارویی
?پرورش دام و طیور و بومی سازی پرندگان تالابها
?مدیریت آب
?مدیریت جنگل و تالابها…

⬅️ راهکارها

۱️⃣تشکیل تعاونی های فراگیر بانوان در بخشداریها و حمایت از آنها توسط امور روستای استانداری
۲️⃣انتقال آموزش سازمان فنی و حرفه ای به روستاها جهت آموزش بانوان
۳️⃣تخصیص اعتبار از بودجه استان جهت آموزش خانه به خانه توسط نمایندگان مجلس

 

عکس: جابر احمدی

  • نویسنده : جواد الهایی سحر
  • منبع خبر : صدای هم وطن