بُعد دیگر ویروس کرونا قدرت او است. ویروسی که قدرتمندانه جهان را در نوردیده و اقیانوسها را پیمایش کرده و در کوتاهترین زمان پنج قاره کره زمین را به تسخیر درآورد و کسی را یارای مقابله با آن نیست هشداری است از ذات حق به بشر که اگر مجهز به زرادخانه های اتمی و هیدروژنی بشوید اگر مجهزترین سلاح های لیزری و هواپیما های پیشرفته و موشک های قاره پیما را ابزار قدرت خود قرار دهید اگر هزاران نیروی ویژه بابت بقای خود و سرکوب مردم تدارک ببینید اگر پیشرفته ترین شیوه های بهداشتی و کشفیات علمی را انجام دهید اگر کرات دیگر را فتح کنید،

برای ویروس کرونا، مقام ،شغل، محل زیست، جوان، پیر، زن یا مرد، ثروت ، قدرت تفاوتی ندارد. به نظر می رسد نوعی الهام و پیام از خالق یکتا به انسانی است که هم احسن الخالقین و هم مختار است.اقدامات بشر توازن اکوسیستم را بر هم‌ زد، رابطه انسان با طبیعت از حالت نرمال خارج و خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرد.
ارزش های انسانی و اخلاقیات و صفات برجسته انسانی افول کرد و به جای تعالی و تکامل به سمت خالق هستی، بُعد حیوانی انسان تقویت گردید، که حاصل آن گسل های عمیق اقتصادی و اجتماعی و روابط ناسالم براساس بی عدالتی هاست این ویروس علاوه بر جنبه بیماری آن ،ویژگی های اجتماعی در جامعه انسانی بعنوان مولفه های قابل تامل از خود بروز داده که می تواند نسبت به تغییر دیدگاه و رفتار بشر در عالم هستی و ساختن نظم نوین جدید در اداره دنیا و تغییر اساسی در ساختار فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی و حکومت داری مورد استفاده قرار گیرد.

بی شک عدالت مهم ترین ویژگی و خصیصه اجتماعی ویروس کرونا است. نژاد،رنگ پوست، ثروت، زن و مرد، پیر و جوان، و گستره جفرافیایی، تاریخ گذشته ملت ها، مقام، قدرت هیچ تاثیری بر رفتار کرونا ندارد به همه به یک چشم نگاه می کند، به نحو احسن عدالت را رعایت می نماید. این موضوع می تواند نگرش فکری بشر را در حکومت داری و رفتار متقابل با همنوعان به چالش بکشاند. نژاد پرستی مدرن، نگرش طبقاتی، نوع روابط حکومت با مردم، فقر زدایی، اعتقادات دینی و مذهبی از جمله مواردی هستند که نیاز به تجدید نظر و تعریف نو دارند.

ویژگی دیگر ویروس کرونا تغییر شکل در بافت و ساختمان و بروز علائم متفاوت و متغیر در مکان های مختلف است‌ هر روز علائم جدیدی از آن ظاهر می گرد مطالعات جدید نشان داد که مقاومت نژاد های متفاوت در گستره جغرافیایی مناطق مختلف مقابل کرونا فرق دارد. فرهنگ اجتماعی آنها در برخورد با کرونا متفاوت است. کرونا نشان داده این ویژگی میتواند در مدل های توسعه متوازن متناسب با فرهنگ و اداب وسنن مناطق مختلف مورد استفاده قرار گیرد.نسخه واحد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای تمام دنیا ناکارآمدی خود را نشان داد معلوم گردید این نظام نمی تواند در خیلی از مناطق منجر به توسعه همه جانبه و خوشبختی بشر گردد.

بُعد دیگر ویروس کرونا قدرت او است. ویروسی که قدرتمندانه جهان را در نوردیده و اقیانوسها را پیمایش کرده و در کوتاهترین زمان پنج قاره کره زمین را به تسخیر درآورد و کسی را یارای مقابله با آن نیست هشداری است از ذات حق به بشر که اگر مجهز به زرادخانه های اتمی و هیدروژنی بشوید اگر مجهزترین سلاح های لیزری و هواپیما های پیشرفته و موشک های قاره پیما را ابزار قدرت خود قرار دهید اگر هزاران نیروی ویژه بابت بقای خود و سرکوب مردم تدارک ببینید اگر پیشرفته ترین شیوه های بهداشتی و کشفیات علمی را انجام دهید اگر کرات دیگر را فتح کنید، در مقابل قدرت لایزال الهی هیچ است. بطوریکه یک ویروس کوچک توان شما را بریده و مستاصل تان نمود.ابزار قدرت را وسیله ای برای ایجاد ظلم و سر کشی قرار ندهید و این همه در جهان هستی جاهل و مستبد نباشید.

اگر خدای متعال قدرت نمرود را با یک پشه و قدرت ابرهه را با تعدادی پرنده کوچک در هم کوبید، قدرت اهریمنی ظالمان فعلی را با این همه ابزار و ادوات پیشرفته با یک ‌موجود کوچک نامریی به چالش کشاند، و در مقابل این ویروس نامریی همه درمانده شدند. پس ای صاحبان قدرت و ثروت این همه به مردم خود ظلم و جور نکنید، حقوق فردی و اجتماعی آنها را محترم بشمارید آزادی آنها را سلب نکنید. محرومیت و فقر را با این همه نعمت الهی گسترش ندهید، عدالت را جاری و شکاف طبقاتی را گسترش ندهید، از قدرت خود در جهت انباشت ثروت و سرمایه استفاده نکنید.
مردم را با افکار خشکه مقدس و یا باورهای غلط به بندنکشانید . دین و مذهب، ثروت و قدرت را وسیله استثمار و استبداد انسان ها قرار ندهید.باافکار غلط و خلاف نظر مردم، لجوجانه‌ کشور خود را در پرتگاه فقر و بدبختی و سقوط ارزش های اقتصادی و اجتماعی قرار ندهید ازسرنوشت حاکمان مستبد گذشته و تاریخ عبرت بگیرید. چه تعداد شاهان وسلاطین، ‌حکومت و افکار قرون وسطایی کلیساها، امپراطوری ها به زوال انجامید و آثاری از آنها به جزء بدنامی به جا نمانده، بهتر است کاری کنید تا نامی نیک از خود در تاریخ به یادگار بگذارید.هر چقدر قدرتمند هم باشید با یک ویروس و یا قدرت مردم که ناشی از قدرت الهی است ، محو و نابود می شوید.

  • نویسنده : ملک محمد مکوندی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان