رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: کشتارگاه های خوزستان بر اساس تصویب ستاد تنظیم بازار استان برای حمایت از مرغداران موظف به کشتار مرغ تولید استان هستند. رییس سازمان صمت استان امیر حسین نظری در این خصوص بیان کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا مرغداران استان دچار ضرر و زیان شده اند که […]

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: کشتارگاه های خوزستان بر اساس تصویب ستاد تنظیم بازار استان برای حمایت از مرغداران موظف به کشتار مرغ تولید استان هستند.
رییس سازمان صمت استان امیر حسین نظری در این خصوص بیان کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا مرغداران استان دچار ضرر و زیان شده اند که برای حمایت از مرغداران استان به دنبال حمایت از تولید کنندگان از راه های مختلف هستیم .
وی گفت: میزان قیمت خرید مرغ توسط کشتارگاه ها به صورت روزانه اعلام خواهد شد .
نظری ادامه داد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان قیمت خرید مرغ از تولید کننده توسط کشتارگاه ها باید ۸۵ هزار ریال و قیمت فروش از کشتارگاه ها ۱۲۰ هزار ریال و قیمت برای مصرف کننده بین ۱۲۷ هزار تا ۱۲۹ هزار ریال باشد .
رییس سازمان صمت استان اظهارداشت : در چند ماه اخیر قیمت خرید مرغ از مرغداران استان بسیار پایین تر از نرخ تعیین شده در تنظیم بازار استان است که باعث وارد شدن ضرر و زیان زیادی به تولید کنندگان مرغ در استان شده است.
نظری افزود: تولید کنندگان جوجه یکروزه نیز در چند ماه اخیر دچار ضرر و زیان شده اند و با این تصمیم به تولید کنندگان جوجه در استان نیزکمک خواهد شد و مرغداران استان برای تولید مرغ و خرید جوجه ترغیب می شوند.
نظری افزود: برای جلوگیری از ورود مرغ کشتار روز و زنده فروشی مرغ های تولیدی خارج از استان در حال تصمیم گیری و برنامه ریزی هستیم تا به مرغداران خوزستان کمک شود.