حقوق عقب افتاده کارگران شرکت با اعتبارات اتخاذ شده از طرف مرکز، تا اواسط آبان‌ماه واریز خواهد شد.

عبدعلی ناصری امروز دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از آخرین وضعیت شرکت هفت تپه، با بیان اینکه حقوق عقب افتاده کارگران تا اواسط آبان‌ماه واریز خواهد شد، اظهار داشت: از اواسط مهرماه مدیریت شرکت هفت تپه به توسعه نیشکر و لوازم جانبی استان خوزستان واگذار شد و پس از کش و قوس‌های فراوان دوباره به بخش دولتی بازگشت.

وی افزود: از ابتدای واگذاری شرکت، به دنبال پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران بودیم و آنرا اولویت خود قرار دادیم و در این زمینه از میان ۶ ماه حقوق عقب افتاده کارگران، ۲ ماه در طی دو روز گذشته واریز و مابقی تا اواسط آبان‌ماه واریز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تصریح کرد: آنچه در اولویت کاری ماست، این است که در ظرف کوتاه ترین زمان، پرداخت حقوق کارگران را به صورت یک روند مستمر و به موقع بدون تاخیر بازگردانیم و آنرا جزو خطوط قرمز خود بدانیم که به امید خدا بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

ناصری در خصوص برنامه زمانبندی سوددهی شرکت هفت تپه بیان داشت: بازگشت به روند جبران خسارات و سوددهی به یک فرجه زمانی حداقل دوساله نیاز دارد که به نقطه صفر و یا سر به سر برسیم و پیاز یک سال روند سوددهی شرکت را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: اولویت دوم هیئت مدیره شرکت هفت تپه، بازگشت به دوران اوج و درخشش شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن است که برای کشت پاییزه برنامه داریم براساس ظرفیت موجود تا ۱۵ آبان ماه هرآنچه را که بتوانیم کشت کنیم و برای این منظور اورهال و تعمیر و نصب قطعات را با جدیت آغاز کردیم.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به کشت تابستانه هفت تپه گفت: براساس آنچه از تصاویر هوایی به دست آمده درحال حاضر میزان کشت ما ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است که از این سطح با فرض برداشت ۶۰ تن از هر هکتار، می‌توانیم بگوییم حدود ۳۰۰ هزار تن نیشکر و ۳۰ هزار تن شکر برداشت خواهیم داشت.

وی در انتها افزود: برای کشت پاییزه برنامه ما رسیدن به تولید ۶۳۰ هزار تن نیشکر است که با ظرفیت‌ها موجود و کمک کارگران سخت کوش این شرکت و حمایت دولت در فصل آینده به این مقصود برسیم و برنامه آتی ما نیز رسیدن به میزان تولید بیش از یک میلیون نیشکر است.

  • نویسنده : صدای هم وطن