نکته‌ای که امیدواری‌ها به حل مشکلات آب و فاضلاب روستاها را افزایش می‌دهد این ‌است که براساس مصوبه دولت همه حمایت‌های مالی و بودجه‌ای قبلی دولت از شرکت های آبفای روستایی، همچنان در قالب شرکت‌های آب و فاضلاب استانی ادامه دارد و به علاوه در کنار آن، ظرفیت‌های آبفای شهری نیز برای حل و فصل مشکلات روستاها به کمک می آیند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به طرح یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: خدمت رسانی به روستاها به استانداردهای خدمت‌رسانی در شهرها نزدیک می شود.
محسن علیزاده افزود: با گذشت حدود چند ماه از فرآیند یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی آثار مثبت این اقدام به خصوص در حوزه خدمت رسانی به روستاها مشهود است.
وی افزود: به عنوان مثال در برخی از استان‌ها با فاصله کوتاهی از یکی شدن شرکت‌ها، روستاهای زیادی به شبکه آب شهری متصل شده‌اند، در حالی که پیش از این به دلیل اینکه دو شرکت مختلف شهری و روستایی هر یک متولی تامین آب شرب محدوده‌های جغرافیایی مشخصی از شهر و روستاهای پیرامون همان شهر بودند، با وجود نزدیکی خیلی از این روستاها به شهر، در عمل امکان استفاده از تاسیسات آبرسانی شهری را نداشتند که این مساله مشکلات زیادی را به خصوص در تامین آب روستاهای مجاور شهرها ایجاد کرده بود.
نماینده مردم سپیدان در محلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر گاهی مواقع موجب دوباره‌ کاری و احداث تاسیسات متعدد در مناطق مجاور هم، و در نتیجه هدر رفت منابع مالی کشور شده بود. به عنوان مثال در یک شهرستان، مراکز شهری را یک شرکت خدمات رسانی می‌کرد و روستاها را شرکت دیگری که این مساله هم زمینه ساز هدر رفت منابع مالی بود و هم به واسطه بنیه مالی متفاوت دو شرکت شهری و روستایی، سبب بی‌عدالتی و تبعیض در خدمات رسانی شده بود.

علیزاده گفت: نکته‌ای که امیدواری‌ها به حل مشکلات آب و فاضلاب روستاها را افزایش می‌دهد این ‌است که براساس مصوبه دولت همه حمایت‌های مالی و بودجه‌ای قبلی دولت از شرکت های آبفای روستایی، همچنان در قالب شرکت‌های آب و فاضلاب استانی ادامه دارد و به علاوه در کنار آن، ظرفیت‌های آبفای شهری نیز برای حل و فصل مشکلات روستاها به کمک می آیند.
وی ادامه داد: با تجمیع این شرکت‌ها، به مرور و با سرعت قابل قبولی خدمات رسانی به روستاها به استانداردهای خدمات رسانی در شهرها نزدیک می گردد چرا که در بخش فاضلاب روستایی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که می بایست به سرعت جبران شود.
گفتنی است طرح یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب از بهمن ماه پارسال توسط وزارت نیرو اجرایی شد.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان