در اینکه فردوسی از ارکان رکین زبان فارسی است، هیچ تردیدی وجود ندارد، اما اینکه می گویند اگر فردوسی نبود زبان فارسی نیز وجود نداشت یا از بین می رفت، حرف چندان درستی نیست و جای بحث دارد. زبان فارسی را به این سبب «دری» می گویند که «در» به معنی جایگاه و پایتخت […]

 

در اینکه فردوسی از ارکان رکین زبان فارسی است، هیچ تردیدی وجود ندارد، اما اینکه می گویند اگر فردوسی نبود زبان فارسی نیز وجود نداشت یا از بین می رفت، حرف چندان درستی نیست و جای بحث دارد. زبان فارسی را به این سبب «دری» می گویند که «در» به معنی جایگاه و پایتخت است و واژه هایی مثل دربار هم از همین کلمه مشتق شده اند. در واقع این زبان، از اواخر دوران ساسانیان زبان رسمی مردم پایتخت و شهرهای بزرگ ایران بوده و مردم به این زبان سخن می گفتند و در قرن سوم شعرای ما به همین زبان فارسی دری شعر سروده اند و علما و بزرگان و اندیشمندانی که به دربار هم راه داشته اند از همین زبان برای کتابت آثار خود استفاده کرده اند. در دوران صفاریان و سامانیان نیز وضع زبان به همین منوال بوده و این زبان، پایه و اساس نگارش کتاب های چهره های شاخص و البته شاعران و نویسندگان بوده که یکی از آنها نیز حکیم ابوالقاسم فردوسی است. پس این زبان، زبانی نیست که فردوسی آن را اختراع کرده باشد، بلکه زبانی رایج در دوران زندگی این شاعر بزرگ حماسی سرا بوده و فردوسی متن هایی از شاهنامه ابومنصوری و… در دست داشته و آنها را به نظم در آورده است. این یک بعد از واقعیت و پاسخ دادن به این سوال است که اغلب از گوشه وکنار می شنویم که آیا اگر فردوسی نبود زبان فارسی از بین می رفت؟ پاسخ منفی است. زبان فارسی بی شاهنامه از بین نمی رفت. نکته مهم در متن فردوسی و شاهکاری است که او خلق کرده؛ هنر بزرگ این مرد بزرگ در ثبت خلاقانه و هنری شاهنامه است که این اثر را به عنوان کتاب ملی ایرانیان برای همیشه تاریخ به ثبت رسانده است. از یک طرف شاهنامه راوی فرهنگ و تاریخ اساطیری، سیاسی و پهلوانی ما از دوران قبل از اسلام به صورت نظمی بی بدیل است و از طرف دیگر هنرمندی بزرگ فردوسی در آفرینش این اثر در قالب شعر است. چه پیش و چه پس از فردوسی شاعران دیگری هم این منابع را در اختیار داشته اند اما هرگز نتوانستند اثری همسنگ شاهنامه خلق کنند. تمام شاعران و نویسندگان بزرگ ما شاهنامه را خوانده اند و تحت نفوذ آن بوده اند و این فردوسی است که با استفاده از زبان رایج مردم زمانه خود به ساده ترین نحو تاریخ ایران را روایت کرده است. اتفاقا باید گفت در شاهنامه فردوسی واژه ای نیست که دست پروده فردوسی باشد یا از واژه های منسوخ شده آن زمانی استفاده کرده تا در طول تاریخ بماند. همان طور که مطرح شد فردوسی تنها از زبان رایج زمان خود سود برد و برخی از این واژگان در طول تاریخ و پس از نگارش شاهنامه منسوخ شده اند. در نهایت باید گفت که همه شاعران بزرگ ما به غنای زبان فارسی کمک کرده اند علی الخصوص سعدی که بسیاری از سطرها و بیت و مصرع هایی که در شعر و نثرش نوشت در زبان مردم ضرب المثل شد. فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ جهانی ماست که بسیاری او را با هومر مقایسه می کنند و برخی او را از هومر بزرگ تر و برخی کوچک تر می دانند با این همه، او از مهم ترین و شاخص ترین شاعران حماسی سرای جهان است.

  • نویسنده : دکتر علی اشرف صادقی (عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان