شایسته است اهالی رسانه های مستقل که وامدار هیچ زاغ و زغنی نیستند به یاری اخلاق عمومی جامعه بیایند. همه ی آحاد این سرزمین ، همه ی طیف ها و تفکرات گاه متضاد و ناهمگن ، همه ی ما ایرانیان سرنشینان یک کشتی هستیم به نام ایران بزرگ.

در این چند روز کلیپ هایی در فضای مجازی منتشر شده که نه قابل کتمان است و نه می شود دید و چیزی درباره اش ننوشت و نه می شود اگر هم ننویسی بعد از تماشای آنها دست کم نزد خودت و موجود خصوصی و شخصی درون ت که روزگاری به آن وجدان شریف می گفتند، ساکت بمانی.
یکی از این کلیپ ها کلیپ دختر خانم بدون حجابی است که در مراسم سردار شهید قاسم سلیمانی با موهای باز و بلوند و با پوششی نامتعارف روبروی پوستر بزرگی از سردار شهید ایستاده و در ظاهر دارد گریه می کند و کسی هم به وی کاری ندارد و تذکر و امر به معروف و نهی از منکری هم در کار نیست.
موقعیتی که اگر در شرایط دیگر برای این خانم و یا دیگر دختران این سامان رخ بدهد ، بدون شک حساب شان با کرام الکاتبین و گشت ارشاد و تذکر و کیفر همراه خواهد بود.
پرسش این است که چرا باید در چنین موقعیتی با چنین خانمی برخورد نکرد و در دیگر موقعیت ها رفتاری را باید انجام داد که برای همه ی ما و فرهنگ ما امری قطعی و لازم الاجرا و پذیرفته شده است؟!
کلیپ دیگر مربوط است به شخصی که در ماشین شاسی بلندی نشسته و دارد با یک مرد و زن دیگر چانه می زند که ۱۵ میلیون تومان ناقابل به کارتش واریز کنند تا فرزند بیکارشان را در پتروشیمی ماهشهر استخدام کند و می گوید اکثر استخدام ها با هماهنگی وی صورت می پذیرد و برای فرزند خودش هم ۵۰ میلیون تومان هزینه کرده و این کارها یک امر عادی است.
اگر چه امروز در خبرها خواندیم که با این شخص برخورد شده و در بازداشت به سر می برد ، ولی انتشار کلیپ های دیگری از همین شخص که دارد در مراسم های آیینی و راه پیمایی ها یا شعار سر می دهد و یا خود را کاسه ی داغ تر از آش نشان می دهد و از قرار معلوم برای خودش هم یک جایگاه معتبر دولتی تصور کرده و مسوولیتی هم در یکی از مراکز سازمانی در شهر ماهشهر داشته ، بیش از هر چیز موید آسیبی است که به ساحت اخلاق عمومی و نگرش مذهبی و علائق انقلابی مردم از ناحیه ی چنین افرادی وارد می آید.
هیچ کس و هیچ هجمه ای مانند چنین افرادی با چنین تفکرات سواستفاده گرانه ای ، موجب آسیب به اخلاق و باور انقلابی و روحیه ی حماسی و علاقمندی مردم به نظام نمی شود.
در همین رابطه سخنان شخصی مانند “کوشکی” که لیاقت واژه ی استاد را ندارد ، یا فلان خواننده ای “همای” که درست در روزی که هواپیمای اوکراینی ساقط شد و جمعی از بهترین فرزندان دیار ما جان باختند، توصیه می کند که بلیط ارزان هواپیما نخرید و نرخ بلیط این پرواز ارزان بوده! بجز بارقه هایی از اضمحلال اخلاق عمومی در ایران امروز نام دیگری ندارد.
خاموشی جامعه شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی در این وقایع اگر افسردگی و رویگردانی از وظیفه ی علم آنها نباشدف نام دیگری ندارد.
شایسته است اهالی رسانه های مستقل که وامدار هیچ زاغ و زغنی نیستند به یاری اخلاق عمومی جامعه بیایند. همه ی آحاد این سرزمین ، همه ی طیف ها و تفکرات گاه متضاد و ناهمگن ، همه ی ما ایرانیان سرنشینان یک کشتی هستیم به نام ایران بزرگ.
امروز اگر سررشته ی اخلاق عمومی از دست ما خارج شود، فردای تیره و تاریکی را برای فرزندان مان رقم زده ایم.