ولی نمی توانم از شجاعت و ایثار مردان و بانوان و دختران و پسران جوان از مردم عادی تا نظامیان سرزمینم تجلیل نکنم و گرامی ندارم که سخاوتمندانه هرچه داشتند در راه دفاع از وطن مایه گذاشتند...

اشتباه نکنیم…
هفته دفاع مقدس، گرامیداشت جنگ نیست، گرامیداشت یاد و خاطره زنان و مردانی است که تجاوز را نپذیرفتند، و به دفاع شرافتمندانه از خانه و کاشانه و وطن برخاستند. جنگ تحمیلی به ملت ایران با مقاومتی از سوی مردم ایران مواجه شد که در تاریخ ایران نمونه ای را نمیتوان برای آن تصور کرد. مردم مناطق مرزی ایران ، آوارگی را تحمل کردند در حالیکه مردانشان در جبهه ها مشغول رزم بودند. نمیتوانم اولین روزهای سخت و دهشتناک جنگ را در خوزستان بخاطر بیاورم و بخواهم جنگ را ستایش کنم، نمیتوانم پیکر دونیم شده کودک قنداق شده در کنار مادر را درحالیکه پستانک به دهان داشت براثر انفجار موشک زمین به زمین را، تا پایان عمر فراموش کنم واز جنگ ستایش کنم، نمیتوانم تصاویر زنان و کودکانی را که در سردشت و حلبچه دیدم که بابمب های شیمیایی سیانور و گاز خردل فرصت بیش از یک نفس را پیدا نکردند و بخواهم از زشتی و پلیدی جنگ به سادگی بگذرم ..مادران شهید و مفقودالاثری را که یا هنوز چشم انتظارند ویا با نگاهی امیدوار و منتظر به جهان باقی رفتند را دید و از جنگ استقبال کرد ؟!

ولی نمی توانم از شجاعت و ایثار مردان و بانوان و دختران و پسران جوان از مردم عادی تا نظامیان سرزمینم تجلیل نکنم و گرامی ندارم که سخاوتمندانه هرچه داشتند در راه دفاع از وطن مایه گذاشتند…
هنوز نمی توانم مادر همرزم شهیدم را در روستای حمودی سعدون در نزدیکی هویزه فراموش کنم که باوجود اینکه در محاصره عراقی ها بود ،حاضر به ترک روستا نشده بود، و یکروز قبل از اینکه باتفاق دیده بان های ارتش و سپاه برای هدایت آتش توپخانه، در کمین ارتش عراق گرفتار شویم، با بخطر انداختن جانش، با شجاعت خود را به هویزه رساند و مارا از دام دشمن با خبر کرد.
هفته دفاع مقدس هفته گرامیداشت یاد و خاطره این انسانهاست که معمولا بعدها تاریخ از آنان یاد نمی‌کند…

  • نویسنده : ابراهیم افتخار
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان