واردات ۵۰ میلیون ماسک تنفسی توسط ستاد اجرایی فرمان امام رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از انعقاد قراداد واردات ۵۰ میلیون ماسک تنفسی توسط این ستاد و نیز واردات ۳/۵ میلیون ماسک N95 خبر داد. محمد مخبر گفت: اولین محموله از این واردات فردا وارد کشور خواهد شد و علاوه بر این ستاد اجرایی […]

 
واردات ۵۰ میلیون ماسک تنفسی توسط ستاد اجرایی فرمان امام
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از انعقاد قراداد واردات ۵۰ میلیون ماسک تنفسی توسط این ستاد و نیز واردات ۳/۵ میلیون ماسک N95 خبر داد.
محمد مخبر گفت: اولین محموله از این واردات فردا وارد کشور خواهد شد و علاوه بر این ستاد اجرایی فرمان امام با تغییر در خطوط تولیدات دارویی شرکتهای تحت مدیریت خود در هر شیفت کاری ۱۰۰ هزار محلول و ۳۵ هزار ژل ضدعفونی کننده از امروز تولید خواهد کرد.